Europska komisija: Rok je produžen samo za decentralizirane aktivnosti

Vezano za produžetak rokova za prijavu projekata iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti iz Europske komisije su, da ne bi bilo nesporazuma, pojasnili kako rok nije produžen za centralizirane nego samo decentralizirane aktivnosti. Napominju da se produžetak rokova ne odnosi se na projekte u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).Podsjetimo, Europska komisija je produljila rok za podnošenje prijava s 5. veljače na 11. veljače 2020. do 12 sati po briselskom vremenu za sljedeće aktivnosti:

Program Erasmus+:

- Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih  (KA101), (KA102), (KA103), (KA104), (KA105), (KA107)

- Akreditacija nacionalnog konzorcija za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108)

- Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA116)

- Strateška partnerstva u području mladih (KA205)

- Projekti u okviru Dijaloga s mladima (KA347)

Program Europske snage solidarnosti:

- ESC11 Volonterski projekti

- ESC21 Stažiranje i zaposlenje

- ESC31 Projekti solidarnosti

Odluka o produljenju roka donesena je zbog tehničkih poteškoća zbog kojih određeno vrijeme nije bila moguća online prijava projekata.

Iz Europske komisije apeliraju kako je, bez obzira na produljenje rokova, poželjno prijaviti projekte prije krajnjeg roka, 11. veljače 2020. do 12 sati po briselskom vremenu.datum objave: 05.02.2020.