Euroguidance seminar za potporu izradi smjernica za provedbu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim školama

Dvodnevni seminar za psihologe, pedagoge i nastavnike u osnovnim školama

 

Sudionici: Psiholozi, pedagozi i nastavnici u osnovnim školama

 

Vrijeme održavanja:  15.-16. svibnja 2018. od 9 do 17h

 

Mjesto održavanja: Agencija za mobilnost i programe EU (Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža), Frankopanska 26, Zagreb

 

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr.sc. Iva Šverko, dr.sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

 

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu učenja.

 

Opis: Seminari radnog formata čiji je cilj definirati i izraditi set “zaključaka”, odn. uputa praktičnog karaktera, koje mogu činiti jedan od temelja za kasniju sveobuhvatniju izradu smjernica za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola za izradu sustava profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere učenika, u skladu s Akcijskom planom Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.

 

U okviru seminara prezentirat će se sljedeće teme:

1. Prepoznavanje potencijala i predispozicija

2. Usklađivanje osobina pojedinca i svijeta rada

3. Profesionalni rast i razvoj

 

Metode i oblici rada: Dvodnevna radionica koja uključuje rad u manjim grupama te raspravu.

 

Napomena: Uvjet za sudjelovanje na seminaru je prethodno sudjelovanje na jednom od Euroguidanceovih Seminara o profesionalnom usmjeravanju, koji se održavaju od 2013. godine do danas.

 

Prijava: Prijava za seminar odvijat će se isključivo putem aplikacije EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Rok za prijavu je 8. svibnja 2018. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 30, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane 9. svibnja 2018.

 

 

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/ 5497 898

e-mail: euroguidance@mobilnost.hr

 

datum objave: 27.04.2018.