Održan dvodnevni seminar o profesionalnom usmjeravanju za pedagoge u osnovnim školama

Zagreb, 27. ožujka 2017. - U Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu održan je dvodnevni seminar na kojem je sudjelovalo 40 pedagoga iz osnovnih škola. Organizator seminara je Euroguidance centar Hrvatska koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu učenja.

 

Održan dvodnevni seminar o profesionalnom usmjeravanju za pedagoge u osnovnim školama - Slika 1

 

Svrha je seminara produbiti znanje pedagoga u osnovnim školama o pružanju podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika. Uz metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima pedagozima su na seminaru predstavljene i mogućnosti koje se nude putem Euroguidancea te čimbenici koji najčešće utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja. Također je bilo riječi o ulozi pedagoga u procesu profesionalnog usmjeravanja kao i o uvođenju tema vezanih uz odabir zanimanja u redovnu nastavu.

 

Održan dvodnevni seminar o profesionalnom usmjeravanju za pedagoge u osnovnim školama - Slika 2

 

Naglasak je stavljen na osposobljavanje pedagoga za donošenje odluka vezanih za razvitak karijere i razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Predavanja su na seminaru održale prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović s Instituta za društvena istraživanja, prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mateja Tolj iz Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri te Terezija Horvat iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Održan dvodnevni seminar o profesionalnom usmjeravanju za pedagoge u osnovnim školama - Slika 3

 

Prezentacije:

 

Euroguidance Hrvatska 

HZZ_i_CISOK

Maslic_Sersic_Odabir_karijere_(1)

Maslic_Sersic_Odabir_karijere_(2)

Vizek_Vidovic_Prezentacija_(1)

Vizek_Vidovic_Prezentacija_(2)

 

 

datum objave: 29.03.2017.