Održan webinar Mrežni modul za prijavitelje KA1 i KA2 projekata u području općeg obrazovanja

Između 10. i 20. siječnja 2017. g. održan je webinar Mrežni modul za prijavitelje KA1 i KA2 projekata u području općeg obrazovanja.

 

Modul su vodile djelatnice Odjela za opće obrazovanje koje su osim detaljnih izlaganja, odgovarale na konkretne upite sudionika i osmišljavale jednostavne zadatke za praktičan rad uz korištenje Web 2.0. alata.

 

Modul se sastojao od dva tematska bloka: Ključna aktivnost 1 u trajanju od 10. do 13. siječnja te Ključna aktivnost 2 u trajanju od 16. do 20. siječnja 2017.

 

Prednost pri prijavi imali su sudionici bez iskustva u Erasmus+ KA1 i KA2 projektima.

 

Ukupno je na webinarima sudjelovalo 318 sudionika, od čega njih 270 u tematskom bloku Ključna aktivnost 1, a njih 48 u tematskom bloku Ključna aktivnost 2.

 

eTwinning grupa mrežnog modula broji 272 člana. Snimke svih modula objavljene su na našem Youtube kanalu eTwinning Hrvatska AMPEU te su dostupne svim zainteresiranima.

datum objave: 10.01.2017.