HOME / Novosti /
Poziv na informativno-edukativne seminare Agencije za mobilnost i programe EU za jačanje kvalitete prijava u okviru programa Erasmus+ za 2016. 

Poziv na informativno-edukativne seminare Agencije za mobilnost i programe EU za jačanje kvalitete prijava u okviru programa Erasmus+ za 2016. 

Kao što vam je zasigurno i poznato, Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, za razdoblje 2014. – 2020. Ovim programom za cijelu Europu u 2016. predviđen je proračun od više od 1,8 milijardi eura, a od toga za Republiku Hrvatsku više od 15 milijuna eura.

 

Raspoloživa sredstva dodjeljuju se javnim natječajem koji je u listopadu 2015. raspisala Europska komisija (Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (engleska verzijahrvatska verzija) od 20. listopada te Ispravak prvotnog Poziva (engleska verzijahrvatska verzija) od 22. listopada), a koji je u Republici Hrvatskoj objavila Agencija za mobilnost i programe EU – nacionalna agencija zadužena za provedbu programa Erasmus+.

 

Rokovi za prijavu na program Erasmus+ protežu se od 2. veljače do 4. listopada 2016., ovisno o području prijave i vrsti prijavljene aktivnosti.

 

Kao potporu prijavi projektnih prijedloga, Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na informativno-edukativne seminare s ciljem podizanja kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu:

 

- područje predškolskog odgoja i općeg obrazovanja - 8. prosinca 2015. (Preliminarni program)

- područje visokog obrazovanja - 11. prosinca 2015. (Preliminarni program)

- područje mladih - 14. prosinca 2015. (Preliminarni program)

- područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih - 16. prosinca 2015. (Preliminarni program).

 

Seminari će se održavati u Zagrebu u Hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, a sastojat će se od:

 

- tematskog dijela s predstavljanjem rezultata provedbe programa Erasmus+, prioriteta, strategija i/ili istraživanja unutar pojedinog područja

- kvalitativnog dijela s primjerima projekata u provedbi koji se ističu po svojim kvalitativnim obilježjima

- praktičnog dijela s radionicama za izradu projektnih prijava.

 

Za sudjelovanje u praktičnom dijelu iz područja općeg, strukovnog i obrazovanja odraslih te područja mladih potrebno je, u okviru prijavnog obrasca, unaprijed prijaviti područje interesa - Ključnu aktivnost 1, 2 ili 3, projektnu temu, problem ili potrebu na koju projekt odgovara te očekivane rezultate.

 

Prijave na informativno-edukativne seminare zaprimaju se putem prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici do 3. prosinca 2015. Broj mjesta je ograničen. Moguće je prijaviti se samo na tematski i kvalitativni dio te dodatno na radionički dio.

 

Pozivamo vas da se prijavite!

 

Za dodatne informacije ljubazno molimo da se obratite na: AMPEU.seminari@mobilnost.hr. 

datum objave: 23.11.2015.