HOME / Novosti /
U Zagrebu održan sajam metoda i alata neformalnog učenja Nacionalni Tool Fair, a Međunarodni očekujemo krajem studenoga u Splitu

U Zagrebu održan sajam metoda i alata neformalnog učenja Nacionalni Tool Fair, a Međunarodni očekujemo krajem studenoga u Splitu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije po drugi put je organizirala Nacionalni Tool Fair u Hrvatskoj, sajam metoda i alata neformalnog učenja u Zagrebu od 27. do 28. lipnja u Hotelu International.

Na sajmu je sudjelovalo 11 sudionika iz Hrvatske koji su imali prilike predstaviti svoje metode i alate neformalnog učenja. Nacionalni sajam ujedno je i dio selekcijskog procesa za sudjelovanje na međunarodnom sajmu, čiji je domaćin ove godine također Hrvatska. Međunarodni Tool Fair održat će se od 12. do 16. studenoga 2018. u Splitu.

Odbrani su kandidati čiji su alati pokazali najveću kreativnost i inovativnost, a to su Gabrijela Ivanov – Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Diana Tomić – Hrvatsko filološko društvo, Davor Dubravić – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, Igor Spetič – Odred izviđača Posejdon, Sanja Zanki Pejić – Hrvatski filmski savez, Domagoj Morić – Mreža mladih Hrvatske. Hana Galogaža iz Centra tehničke kulture Rijeka će zbog ograničenih raspoloživih mjesta biti kandidatkinja za sudjelovanje na rezervnoj listi. Odluka o izboru nalazi se na linku.

Osnovna je tema ovogodišnjeg sajma osnaživanje mladih, odakle i njegov naziv „Power up“. Kako osnaživanje mladih zahtijeva holistički pristup (koji obuhvaća različita područja života mlade osobe) i međuresorni pristup (koji obuhvaća različite sektore), posebna će se pozornost pridati alatima koji su nastali kao rezultat suradnje različitih aktera te alatima koji pridonose osnaživanju mladih obradom tema kao što su ljudska prava, aktivna participacija, interkulturni dijalog, socijalno uključivanje i mentalno zdravlje. Dobrodošli su različiti pristupi obradi navedenih tema, a dodatnu će pozornost ove godine dobiti pristupi koji primjenjuju ekspresivnu umjetnost, sport i digitalne alate. Važno je napomenuti da je Sajam otvoren i za alate koji se bave i drugim temama i pristupima.

datum objave: 06.07.2018.