Euroguidance job shadowing/ studijski posjet karijernom centru Sveučilišta u Bremenu, Njemačka, 5.-7. rujna 2016.

Euroguidance centar Hrvatska, koji djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe EU kao nacionalni centar za podršku profesionalnom usmjeravanju u Europi, u suradnji s Euroguidance centrom Njemačka te Sveučilištem u Bremenu organizira trodnevni job shadowing/ studijski posjet na temu profesionalnog usmjeravanja u okviru sveučilišnih karijernih centara koji će se održati u Bremenu, Njemačka, od 5. do 7. rujna 2016.

 

U okviru job shadowing/ studijskog posjeta hrvatsko izaslanstvo stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju (6-8 osoba) posjetit  će Sveučilište u Bremenu te će imati prilike saznati više o sustavu sveučilišnih karijernih centara u Njemačkoj i njemačkim primjerima dobre prakse u navedenom području.

 

Za sudjelovanje je potrebno proučiti uvjete Natječaja za sudjelovanje na Euroguidance job shadowing/ studijskom posjetu te zatim popunjen Prijavni obrazac i Motivacijski obrazac poslati na adresu Agencije za mobilnost i programe EU poštom i putem e-maila najkasnije do 28. lipnja 2016.

 

VAŽNO! Obavijest o izmjeni formalnih kriterija za prijavu na javni natječaj za Euroguidance job shadowing/ studijski posjet 2016. (objavljeno 20. lipnja 2016.)

 

 

Kontakt:

Mia Trcol

tel  +385 (0)1 5497 898

fax +385 (0)1 5005 699

euroguidance@mobilnost.hr

 

Dokumenti:

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 28.06.2016.
otvoren: Ne
datum objave: 14.06.2016.