Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike u 2020. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike kako slijedi:

 

1. osam (8) jednomjesečnih jezičnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika.

 

Stipendije (pod 1.) su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskog jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2.).

 

Stipendije nisu namijenjene početnicima - uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

 

Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

 

2. četiri (4) dvotjedne stipendije za studente francuskoga jezika i književnosti.

 

Stipendije su namijenjene studentima prve ili druge godine diplomskoga studija.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 

  1. otisnut, ispunjen te potpisan odgovarajući prijavni obrazac na francuskome jeziku;
  2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
  3. životopis u Europass formatu;
  4. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik); dodatno, kandidati kod kojih iz prijepisa ocjena nije vidljiv status studenta diplomskoga studija trebaju priložiti potvrdu o upisu na trenutnu razinu studija;
  5. presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje);
  6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
  7. kandidati koji se prijavljuju za dvotjedne stipendije (stipendije pod 2) dodatno trebaju priložiti pismo preporuke od profesora s odjela/odsjeka na kojem kandidat/kinja studira francuski jezik i književnost.


Rok za podnošenje prijava je produžen na 15. svibnja 2020. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijava za stipendiju podnosi se u dva (2) primjerka:

 

  1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku);
  2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na hrvatskome jeziku te preslika ispunjenoga francuskoga prijavnog obrasca.


Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

 

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH
SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Hebrangova ulica 2, 10 000 Zagreb
s naznakom: „Za natječaj - jezične stipendije“.


Adresa Agencije za mobilnost i programe EU-a na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za jezične stipendije Vlade Francuske“.

 

Vrijeme i mjesto održavanja (stipendije 1. i 2.): Nica, Francuska, kolovoz 2020. godine.

 

Napomena: Iako je prvotno planirano da se ljetni tečaj održi tijekom srpnja, vrijeme održavanja će se zbog izvanrednih okolnosti pomaknuti na kolovoz 2020. godine.


Stipendija pokriva troškove školarine, smještaja, prehrane i prijevoza.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na broj telefona: 01/5005 955 te Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na broj telefona: 01/48 93 646 ili e-mail adresu: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje su ustupili prijavom u svrhu provedbe natječaja te suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnim stranicama Službe.

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše navedene osobne podatke u svrhu prijave na natječaj za jezične stipendije Vlade Francuske Republike u 2020. godini.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.

 

Dokumenti

 

Prijavni_obrazac_za_jezicne_stipendije_1

 

Prijavni_obrazac_za_jezicne_stipendije_2

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 15.05.2020.
otvoren: Ne
datum objave: 03.03.2020.