Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Helenske Republike za akademsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Helenske Republike u Republici Hrvatskoj, raspisuju natječaj za bilateralne stipendije Vlade Helenske Republike za akademsku godinu 2019./2020. kako slijedi:

 

1) jedna (1) stipendija za poslijediplomsko stručno usavršavanje, odnosno istraživački boravak u trajanju do 10 mjeseci;
2) dvije (2) stipendije za ljetni tečaj grčkoga jezika i kulture.

 

Prilikom odabira kandidata za ljetni tečaj grčkoga jezika i kulture prednost će imati kandidati koji studiraju ili su završili studij grčkoga jezika i književnosti.
Stipendija uključuje troškove školarine i sudjelovanja u kulturnim događajima, troškove smještaja te prehrane.
Kandidati koji se prijavljuju za istraživački boravak u trenutku prijave moraju biti upisani na poslijediplomski studij u Republici Hrvatskoj.
Odobrenim kandidatima Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokriva troškove putovanja do mjesta realizacije stipendije (jedne povratne zrakoplovne karte).

 

Neće se razmatrati prijave kandidata:

 

 • koji su već bili dobitnici stipendije Vlade Helenske Republike u sklopu bilateralne suradnje;
  • rođenih prije 1. siječnja 1979. godine.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:

 • grčki prijavni obrazac (u privitku). Prijavnome obrascu potrebno je priložiti osobnu fotografiju u boji;
 • otisnut primjerak ispunjenoga on-line obrasca na hrvatskome jeziku, koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • presliku putovnice;
 • životopis u Europass formatu;
 • dokaz o znanju stranoga jezika;
 • ovjerenu presliku diplome najviše stečene razine obrazovanja;
 • prijepis ocjena posljednje završene razine studija;
 • potvrdu o upisu na poslijediplomski (doktorski) studij;
 • motivacijsko pismo na engleskome ili hrvatskome jeziku;
 • domovnicu (neovjerena preslika na hrvatskome jeziku).


Kandidati koji se prijavljuju za poslijediplomsko stručno usavršavanje, odnosno istraživački boravak u trajanju do 10 mjeseci, trebaju dodatno priložiti (također u dva primjerka) i:

 • dva pisma preporuke;
 • liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju;
 • prihvatno pismo;
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac za to nalazi se u uputama za prijavu).

 

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na grčkome, francuskome ili engleskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na grčki, francuski ili engleski jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku te motivacijskog pisma na hrvatskome ili engleskome jeziku.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u dva (2) primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendije Vlade Helenske Republike“.

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr.

Detaljne informacije o stipendijama Vlade Helenske Republike možete pronaći u uputama u prilogu.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Rok za predaju prijava za stipendiju je 5. lipnja 2019. godine.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja.

Dokumenti

 

Upute za prijavu

Prijavni obrazac – poslijediplomsko stručno usavršavanje i istraživački boravak

 

Prijavni obrazac – ljetni tečaj grčkoga jezika i kulture

datum otvaranja: 27.05.2019.
datum zatvaranja: 05.06.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 27.05.2019.