Obavijest o izmjeni formalnih kriterija za prijavu na javni natječaj za Euroguidance job shadowing/ studijski posjet 2016.

Ovim putem obavještavaju se svi potencijalni prijavitelji na javni natječaj za Euroguidance job shadowing/ studijski posjet 2016. (KLASA: 605-11/16-03/1; URBROJ: 359-06/5-16-3), objavljen 14. lipnja 2016. na mrežnim  stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, kako se izmjenjuju formalni uvjeti za prijavu na natječaj.

 

Iz stavka o formalnim uvjetima za prijavu na natječaj briše se rečenica „Minimalno potrebno iskustvo u poslovima povezanima s profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju je 6 mjeseci.“

 

Obrazloženje

 

Strategijom cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u RH 2016. – 2020. predviđena je provedba mjere 1.1.5. Uspostaviti institucionalni model za pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (CPU) na visokim učilištima. U okviru mjere navedeno je kako je potrebno provesti istraživanje modela dobre prakse na renomiranim visokim učilištima. Budući da se u Hrvatskoj tek uspostavlja sustav za pružanje usluga CPU-a na visokim učilištima, cilj je posjeta omogućiti širokom krugu karijernih savjetnika s hrvatskih visokih učilišta koji će raditi u novoosnovanim karijernim centrima pružiti pregled dobrih praksi koje se izvode u sličnim centrima u Njemačkoj te na taj način pomoći u pripremi temelja za osnivanje novih sveučilišnih karijernih centara u Hrvatskoj.

 

Sve ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu elektroničke pošte:

euroguidance@mobilnost.hr

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 20.06.2016.