Poziv korisnicima programa Erasmus+ s područja školskog obrazovanja za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na konferenciji u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom "Towards High Quality in KA1 Mobility Projects for School Education Staff - a Dialogue between National Agencies, Course Providers and Schools" koja će se održati u Njemačkoj, u Kölnu, u razdoblju od 18. do 19. lipnja 2018. Budući da je konferencija međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Konferencija se fokusira na iskustva između škola, nacionalnih agencija i organizatora stručnih tečajeva unutar Ključne aktivnosti 1.

 

Svrha ove konferencije je postići pozitivan dijalog između pružatelja tečajeva, nacionalnih agencija i korisnika, a kako bi se osigurala kvaliteta ponuđenih tečajeva u svrhu osposobljavanja korisnika te europska dimenzija KA1 aktivnosti. Na konferenciji će se također raspravljati o položaju KA1 aktivnosti u novom, predstojećem Programu te diseminaciji primjera dobre prakse.

 

Ciljana skupina

Konferencija je otvorena za sudjelovanje iskusnim korisnicima Erasmus+ programa s najmanje dva Erasmus+ projekta (provedena ili u provedbi) u području općeg (školskog) obrazovanja. Konferencija je namijenjena isključivo ravnateljima škola i vrtića.

Na seminaru će sudjelovati sudionici iz cijele Europe, a do najviše 2 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Agencija za mobilnost i programe EU osigurava smještaj na bazi dva noćenja te pokriva troškove organizacije i obroka tijekom seminara. Osim toga, Agencija sufinancira troškove puta u iznosu do najviše 500,00 EUR. Sudionik je obvezan doprinijeti putnim troškovima iznosom od 450,00 HRK, bez obzira na cijenu karte.    

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 30. ožujka 2018. godine.

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 18.06.2018.
datum zatvaranja: 30.03.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 20.03.2018.