Poziv na prijavu za sudjelovanje na fizičkom kontaktnom seminaru za škole u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): ”'Climate Change' - A contact seminar for Small Scale Projects-SE”, 3. – 5. studenog 2021.; rok za prijavu: 15. rujna 2021.g.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom "Climate Change", koji će se održati od 3. do 5. studenog 2021. u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije. 

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski.

 

Teme i ciljevi kontaktnog seminara su sljedeći:

 

Pronalaženje potencijalnih projektnih partnera i razvoj projektnih ideja za mala partnerstva (Small Scale Partnerships) usmjerenih na temu koja se tiče klimatskih promjena, a s posebnim naglaskom na održivost. 

 

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:  

  • sudionici će produbiti razumijevanje malih partnerstva (Small Scale Partnerships) 
  • sudionici će upoznati potencijalne partnere i razviti projektne ideje 
  • sudionici će sudjelovati u edukativnim posjetima informacijskim centrima za okoliš 

 

Ciljana skupina 

Kontaktni seminar prvenstveno je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima srednjih škola u području odgoja i općeg obrazovanja. Kontaktni seminar primjeren je za neiskusne i iskusne škole koje žele razviti razumijevanje programskih pravila za Ključnu aktivnost 210 – Mala partnerstva. 

 

Broj sudionika 

Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske za područje odgoja i općeg obrazovanja. 

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.  

 

Troškovi 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta u iznosu do 500,00 EUR. Troškove obroka i smještaja (za 3 noćenja) u iznosu do 100,00 EUR financirat će organizator. Smještaj je također osiguran za dan prije početka same aktivnosti. 

 

Prijava 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati. 

 

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 15. rujna 2021.g. 

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja). 

datum otvaranja: 02.09.2021.
datum zatvaranja: 15.09.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 02.09.2021.