Poziv na prijavu za sudjelovanje na fizičkom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): „Growing with ICM“, Prag, Češka, 24. - 25. studenoga 2021., rok za prijavu: 30. rujna 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na fizičkom seminaru pod nazivom „Growing with ICM, koji će se održati u Pragu, 24. - 25. studenoga 2021. u organizaciji češke nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski. 

 

Seminar će okupiti Erasmus koordinatore i zaposlenike ureda za međunarodnu suradnju s visokih učilišta koja aktivno provode projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja s ciljem razmjene iskustava i informacija za uspješniju provedbu projekata. Seminar će se usredotočiti na tri ključne teme: sigurnost i upravljanje kriznim situacijama, financijsko upravljanje i uključivost. Također, sudionici će imati priliku dotaknuti se tema zahtjeva za vizu i priznavanja mobilnosti. Osim toga, seminar će ponuditi najnovije informacije o projektima u novom programskom razdoblju, kao i  priliku za diskusiju s predstavnicima NEO ureda te razmjenu dobrih praksi i umrežavanje s kolegama iz programskih i partnerskih zemalja.

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen Erasmus koordinatorima i zaposlenicima ureda za međunarodnu suradnju koji se bave provedbom projekata mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (neće se uzimati u obzir sudionici bez relevantnog iskustva koji provode isključivo projekte mobilnosti unutar programskih zemalja – KA103/KA131). Pri odabiru će se vrednovati sudionici s većim iskustvom u provedbi KA107 projekata.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 80 sudionika iz cijele Europe, a  4 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 30. rujna 2021.

 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije za odabrane sudionike sufinancirat će trošak puta u iznosu do 600,00 EUR, a organizator pokriva trošak smještaja i obroka. Predviđeni dan dolaska na seminar je 23. 11. 2021., a odlazak je 26. 11. 2021.

 

Prijava

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju se potrebno prethodno registrirati.

 

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 20.09.2021.
datum zatvaranja: 30.09.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 20.09.2021.