Poziv na prijavu za sudjelovanje na konferenciji u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage, Palermo, Italija, 26. – 28. rujna 2018.; rok za prijavu: 1. srpnja 2018.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na konferenciji pod nazivom Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage koja će se održati u Palermu u Italiji od 26. do 28. rujna 2018. u suorganizaciji talijanske i portugalske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Ova je godina proglašena europskom godinom kulturne baštine, stoga organizatori konferencijom žele ukazati na važnost kulturne baštine u oblikovanju našeg identiteta, zajednice i društva općenito te posebno na nužnošt očuvanja kulturne baštine za sljedeće generacije.

 

Teme koje će biti predstavljene tijekom konferencije su sljedeće:

  1. Kulturna baština i europsko društvo – jačanje europskog identiteta
  2. Obrazovanjem i kulturom protiv radikalizacije
  3. Kulturna baština za sve (širenje pristupa kulturnoj baštini pomoću digitalnih alata)
  4. Uloga mediteranske kulture kao mosta prema drugim kulturama

 

Očekivani rezultati konferencije: stvaranje budućih partnerstava, osvještavanje važnosti kulture među različitim dionicima, jačanje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja

 

Program događanja započinje 26. rujna u kasnim poslijepodnevnim satima, dok je posljednji dan, 28. rujna, predviđen za odlaske.

 

Ciljana skupina

Konferencija je namijenjena predstavnicima organizacija iz različitih sektora: projektnim koordinatorima, članovima menadžmenta obrazovnih ustanova, donositeljima odluka (decision makers).

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati između 150 i 180 sudionika iz cijele Europe, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to 1 sudionik za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 1 sudionik za područje obrazovanja odraslih i 1 sudionik za područje visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove smještaja (2 noćenja) u iznosu do 200,00 EUR po noćenju te troškove puta sudionika u iznosu do 700,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na konferenciju je 1. srpnja 2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, područje obrazovanja odraslih ili područje visokog obrazovanja).

 
datum otvaranja: 15.06.2018.
datum zatvaranja: 01.07.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 15.06.2018.