Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru „What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion“ koji će se održati u Irskoj, u Dublinu, u razdoblju od 6. do 8. prosinca 2018. godine. Budući da je kontaktni seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

Kontaktni seminar organizira Leargas (irska nacionalna agencija) u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije.

 

Svrha ovog kontaktnog seminara je potaknuti što više škola na sudjelovanje u školskim partnerstvima u kojima će poseban naglasak biti na inkluziji. Seminar je namijenjen početnicima, ali i iskusnijim ustanovama koje žele produbiti svoja znanja o Ključnoj aktivnosti 2 te razviti kvalitetne projektne prijedloge i pronaći partnere za suradnju. Budući da će na kontaktnom seminaru poseban naglasak biti na inkluziji, dobrodošli su odgojno-obrazovni djelatnici koji rade s učenicima ugrožena socio-ekonomskog statusa te s onima koji imaju posebne potrebe.

 

Očekivani rezultati

Sudionici će dobiti informacije o mogućnostima unutar Ključne aktivnosti 2 u području odgoja i općeg obrazovanja, čuti primjere dobre prakse, naučiti koji su koraci potrebni u procesu prijavljivanja te saznati o čemu je potrebno voditi računa prilikom pisanja kvalitetnog projektnog prijedloga. Također, kontaktni seminar bit će prilika za upoznavanje budućih partnera u projektima usmjerenima na inkluziju.

 

Ciljana skupina

Kontaktni seminar otvoren je za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg  obrazovanja, a namijenjen je odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade s učenicima u dobi od 12 do 18 godina. Posebno se pozdravljaju odgojno-obrazovni djelatnici koji rade s učenicima ugrožena socio-ekonomskog statusa te s onima koji imaju posebne potrebe.

Na kontaktnom seminaru će sudjelovati do 50 sudionika iz cijele Europe, a do  3 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. Iz pojedine odgojno-obrazovne ustanove prihvatljiva je isključivo jedna prijava. U slučaju većeg broja prijava iz iste ustanove, niti jedna od prijava neće biti razmatrana.

 

Irska i hrvatska nacionalna agencija osigurat će smještaj 3 noćenja) te pokriva troškove organizacije i obroka tijekom seminara. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu do najviše 600,00 EUR. Sudionik je obvezan doprinijeti putnim troškovima iznosom od 450,00 HRK, bez obzira na cijenu karte.    

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 24. rujna 2018. godine.

 

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 24.09.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 11.09.2018.