Poziv na prijavu za sudjelovanje na online seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Impact+ exercise for projects in VET and AE”, 08. - 10. studenog 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na online seminaru pod nazivom Impact+ exercise for projects in VET and AE koji će se održati od 08. do 10. studenog 2021. (tijekom jednog poslijepodnevna i dva prijepodneva) godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

 

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Ciljana  skupina

Projektni koordinatori iz sektora strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih koji su uključeni ili će biti uključeni u ocjenjivanje učinka svojih projekata. Zainteresirani prijavitelji moraju imati trenutno otvoren Erasmus+ projekt u okviru Ključne aktivnosti 2 (prednost ako je odobren na Natječaju 2020.)

 

Tema i cilj

Definiranje učinka pojedinih projekata, utvrđivanje metoda i načina za mjerenje učinka te planiranje aktivnosti za (pr)ocjenu učinka.

 

Očekivani rezultati  seminara su:

Kroz vježbu od nekoliko faza, radom u manjim grupama na konkretnim projektnim primjerima, sudionici će naučiti kako definirati projektne ciljeve, ishode i učinke projekta, kako odabrati indikatore za mjerenje ostvarenih ishoda i učinaka projekta te kako prikupiti i tumačiti prikupljene podatke. U posljednjoj fazi vježbe, na temelju svih prikupljenih parametara, naučit će kako identificirati dionike na koje će projekt ostvariti učinak.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 3 mjesta (2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na priručnik za postupak registracije koji se nalazi na Salto platformi.)

 

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 8. rujna 2021. godine.

 

Troškovi

Nije primjenjivo.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Program rada

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).

 

datum otvaranja: 26.07.2021.
datum zatvaranja: 08.09.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 26.07.2021.