Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships, Split, Hrvatska, 23. – 25. listopada 2018., rok za prijavu: 27. lipnja 2018.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na međunarodnom seminaru za područje visokog obrazovanja pod nazivom Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships koji će se održati u Splitu od 23. do 25. listopada 2018. Seminar zajednički organiziraju hrvatska, austrijska, slovenska i rumunjska Erasmus+ nacionalna agencija.

 

Ciljana skupina

Cilj nam je okupiti predstavnike visokih učilišta koji aktivno sudjeluju u povezivanju poslovnog sektora i područja visokog obrazovanja te prikazati na koji način unaprijediti tu suradnju u kontekstu programa Erasmus+, stoga pozivamo da se za sudjelovanje na seminaru prijave djelatnici ureda za međunarodnu suradnju koji su zaduženi za organizaciju stručne prakse, karijerni savjetnici, voditelji studija, prodekani za međunarodnu suradnju ili drugi djelatnici zaduženi za suradnju visokih učilišta s gospodarstvom.

 

Tema

Seminar će biti usmjeren na važnost stručnih praksi kao učinkovitog mehanizma u prelasku studenata iz obrazovnog sustava na tržište rada, kao i na potrebu da se osigura kvaliteta stručne prakse. Stoga će međunarodni eksperti, tijekom prezentacija i radionica te uz aktivno sudjelovanje sudionika i razmjenu iskustava, predstaviti sljedeće teme:

 

  • Stručne prakse na europskoj razini – presjek stanja i preporuke za unaprjeđenje njihove kvalitete (Traineeships at the European level, exploring existing frameworks and actions needed to improve their quality)
  • Kako povezati obrazovni i poslovni sektor (How to strengthen links between education and business sector)
  • Kako zadovoljiti potrebe studenata i tržišta rada (How to meet the needs of students as well as the world of work)
  • Prednosti za visoka učilišta, njihove studente i poduzeća (Benefit for universities, their graduates and enterprises)
  • Kako bi visoka učilišta mogla osigurati sustav dobre podrške i mentorstva za studente (How could higher education institutions ensure good support and mentorship for students)
  • Uloga karijernih centara u povezivanju s poslovnim sektorom (Role of career centre in business networking)
  • Priznavanje kompetencija stečenih tijekom različitih međunarodnih iskustava (Practical exercises on recognising the competences developed through different international experiences)

 

Broj sudionika

Na seminaru je predviđeno sudjelovanje oko 70 predstavnika visokih učilišta iz zemalja Europske unije, a 10 mjesta bit će rezervirano za sudionike iz Hrvatske. Također, postojat će i rezervna lista koja će se aktivirati u slučaju promjena broja rezervacija iz drugih prijavljenih zemalja.

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Troškovi

Doprinos za sudjelovanje na seminaru iznosi 40,00 EUR po sudioniku. Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokriva troškove smještaja za dva noćenja, sve planirane obroke, kulturne aktivnosti i radne materijale. Agencija će također refundirati stvarne putne troškove javnog prijevoza do maksimalnog iznosa od 700,00 HRK (samo u slučaju kada su troškovi puta jednaki i viši od 100,00 HRK po sudioniku). Korištenje automobila bit će odobreno samo u iznimnim situacijama i do maksimalnog iznosa od 700,00 HRK.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca.

Kriterije po kojima će se vršiti odabir sudionika možete pronaći ovdje.

Program seminara nalazi se ovdje.

 

Krajnji rok za prijavu jest 27. lipnja 2018.

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca@mobilnost.hr ili erasmus@mobilnost.hr.

 
datum otvaranja: 11.06.2018.
datum zatvaranja: 27.06.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 11.06.2018.