Poziv na prijavu za sudjelovanje na studijskom posjetu u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ “Quality in Early Childhood Education and Care”, rok 2. siječnja 2018.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na TCA kontaktnom seminaru pod nazivom “Quality in Early Childhood Education and Care” koji će se održati u Švedskoj, u Stockholmu, u razdoblju od 1. do 2. veljače 2018. Budući da je kontaktni seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha je ovog kontaktnog seminara kojeg organizira švedska nacionalna agencija Universitets- och Högskolerådet (Swedish Council for Higher Education) umrežavanje, razmjena iskustava, razvoj ideja te pronalazak partnera sa sličnim interesima kako bi seminar rezultirao novim KA 2 strateškim partnerstvima. Budući da je kvaliteta u obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu jedan od glavnih prioriteta Erasmus+ programa, potičemo sve zainteresirane unutar ciljane skupine da se prijave na ovaj kontaktni seminar.

 

Ciljana skupina

Kontaktni seminar otvoren je za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg (školskog) obrazovanja. Seminar je posebno namijenjen ravnateljima i djelatnicima vrtića, donositeljima odluka u području predškolskog odgoja i obrazovanja, istraživačkim centrima u području odgoja i obrazovanja, te ustanovama za usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika, a koji su zainteresirani za temu seminara te planiraju razviti i prijaviti Erasmus+ KA 2 Strateško partnerstvo.

 

Na seminaru će sudjelovati sudionici iz različitih europskih zemalja, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Švedska nacionalna agencija snosit  će troškove smještaja za 2 noćenja, prehrane, kulturnih aktivnosti i materijala za seminar. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta sudionika u najvišem iznosu od 600,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 2. siječnja 2018. godine.

 

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 22.12.2017.
datum zatvaranja: 02.01.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 22.12.2017.