HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA kontaktnom seminaru: "Digital competences for staff in adult education", Köln, SR Njemačka

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA kontaktnom seminaru: "Digital competences for staff in adult education", Köln, SR Njemačka

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom Digital competences for staff in adult education, koji će se održati u Kölnu, u SR Njemačkoj, od 1. do 4. prosinca 2019. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi koji će biti predstavljeni tijekom kontaktnog seminara su sljedeći:

  1. Priprema nacrta novih Erasmus + KA1 i KA2 projekata u području obrazovanja odraslih.
  2. Razmjena iskustava i otkrivanje novih pristupa u području digitalizacije obrazovanja odraslih.
  3. Razmjena ideja o načinima razvoja digitalnih kompetencija osoblja u obrazovanju odraslih kroz osmišljavanje različitih obrazovnih / metodoloških / didaktičkih koncepata KA1 tečajeva.
  4. Razvijanje sinergija između Ključne aktivnosti 1 i 2 programa Erasmus+.

 

Očekivani rezultati kontaktnog seminara: poticanje suradnje ustanova u području obrazovanja odraslih sudjelovanjem u programu Erasmus+.

 

Registracija sudionika događanja započinje 1. prosinca u poslijepodnevnim satima, dok je posljednji dan, 4. prosinca, predviđen za odlaske.

 

Ciljana skupina

Kontaktni seminar otvoren je za predstavnike iz područja (nestrukovnog) obrazovanja odraslih. Namijenjen je prvenstveno pučkim otvorenim učilištima i sličnim ustanovama za obrazovanje odraslih zainteresiranima za temu seminara.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 95 sudionika iz cijele Europe, a tri mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to za područje obrazovanja odraslih. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe EU  sufinancirat će troškove puta u iznosu do 300,00 EUR. Njemačka nacionalna agencija pokrit će trošak tri noćenja u jednokrevetnoj sobi, obroka i potrebnih materijala za seminar.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je produljen na 17. listopada 2019. godine.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte grundtvig@mobilnost.hr.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 17.10.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 04.10.2019.