HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA kontaktnom seminaru „Key competences for adults in cultural institutions“, Varšava, Poljska, 8.-11.10.2019., rok za prijavu 26.8.2019.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA kontaktnom seminaru „Key competences for adults in cultural institutions“, Varšava, Poljska, 8.-11.10.2019., rok za prijavu 26.8.2019.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru "Key competences for adults in cultural institutions", koji će se održati u Varšavi u Poljskoj od 8. do 11. listopada 2019. godine u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnoga karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme kontaktnog seminara su:

  1. Umrežavanje u području ključnih kompetencija odraslih stečenim u kulturnim organizacijama.
  2. Razmjena dobrih praksi i raspravljanje o idejama za nove projekte.
  3. Priprema nacrta novih Erasmus + projekata u području obrazovanja odraslih.

 

Očekivani rezultati kontaktnog seminara: uspostavljanje barem nekoliko zasebnih partnerstava i pokretanje najmanje 7-10 Erasmus+ projekata u obrazovanju odraslih.

 

Registracija sudionika događanja započinje 8. listopada u poslijepodnevnim satima, dok je posljednji dan, 11. listopada, predviđen za odlaske.

 

Ciljana skupina

Kontaktni seminar otvoren je za predstavnike iz područja (nestrukovnog) obrazovanja odraslih. Namijenjen je prvenstveno djelatnicima organizacija u kulturi koje pružaju obrazovanje odraslim polaznicima.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati do 55 sudionika iz cijele Europe, a dva mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to za područje obrazovanja odraslih. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe EU  sufinancirat će troškove puta u iznosu do 500,00 EUR.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar produljen je s 5.8.2019. na 26.8.2019. g.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte grundtvig@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 22.07.2019.
datum zatvaranja: 26.08.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 22.07.2019.