HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+, Bratislava, Slovačka, 18. – 20. ožujka 2020.; rok za prijavu: 27. siječnja 2020. godine.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+, Bratislava, Slovačka, 18. – 20. ožujka 2020.; rok za prijavu: 27. siječnja 2020. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru pod nazivom Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+, koji će se održati u Bratislavi u Slovačkoj od 18. do 20. ožujka 2020. u organizaciji slovačke nacionalne Erasmus+ agencije (SAAIC – Slovak Academic Association for International Cooperation).

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi tematskog seminara: tema seminara je CLIL - sadržajno i jezično integrirano učenje. Na seminar su dobrodošli neiskusni, ali i iskusni učitelji koji koriste CLIL u svojim školama kako bi mogli razmjenjivati ​​stručnost i znanje o CLIL-u, ali i poticati razmjenu ​​dobre prakse u korištenju CLIL-a među školama u Europi. Cilj je također razviti vještine sudionika za jačanje primjene CLIL-a u učionicama, ali i umrežavanje sudionika na temu CLIL-a.

 

Očekivani rezultati tematskog seminara:

 

  1. Razvijanje vještina sudionika u korištenju CLIL-a u svojim učionicama
  2. Povećanje utjecaja Erasmus+ projekata koji se bave CLIL-om
  3. Razmjena dobre prakse
  4. Umrežavanje sudionika s ciljem ostvarivanja budućih partnerstava u okviru programa Erasmus+

 

Program događanja bit će dostupan tijekom siječnja. Događanje će započeti večerom prvoga dana, a završiti ručkom trećega dana.

 

Ciljana skupina

Tematski seminar namijenjen je sudionicima iz područja općeg (školskog) obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na događanju se očekuje sudjelovanje odgojno-obrazovnih djelatnika koji dolaze iz ustanova koje već provode (ili su provodili) Erasmus+ projekt vezan uz CLIL (KA101, KA201, KA202, KA229) ili u svojstvu partnera ili koordinatora projekta. Sudionici događanja su odgojno-obrazovni djelatnici koji podučavaju u osnovnim ili srednjim školama koje provode CLIL, bez obzira na jezike koji se koriste u samoj metodi CLIL-a. Međutim, radni jezik tematskog seminara je engleski.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta u iznosu do 500,00 EUR. Troškove smještaja (za 2 noćenja), obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 27. siječnja 2020. godine.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja).

datum otvaranja: 09.01.2020.
datum zatvaranja: 27.01.2020.
otvoren: Ne
datum objave: 09.01.2020.