Poziv na prijavu za sudjelovanje na virtualnom (online) seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): „Digital implementation of Erasmus+ mobility projects in higher education – introducing the European Student Card Initiative“, rok za prijavu: 22. lipnja 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Digital implementation of Erasmus+ mobility projects in higher education – introducing the European Student Card Initiative, koji će se održati 9. srpnja 2021. u organizaciji srpske nacionalne Erasmus+ agencije (Fondacija Tempus).

 

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno. Vrijeme održavanja bit će od 11:00 do 14:30 putem aplikacije Microsoft Teams, a dodatni detalji bit će poznati naknadno.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

  • upoznavanje visokih učilišta s inicijativom European Student Card (ESC) i njezinim sastavnim dijelovima – Erasmus Without Paper (uz naglasak na Erasmus Dashboard), Online Learning Agreement (OLA), European Student Identifier (MyAcademicID) i Erasmus+ App
  • predstavljanje primjera dobre prakse i specifičnosti ESC inicijative

 

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

  • uočavanje administrativnih prednosti i obveza koje donosi ESC inicijativa
  • upućivanje polaznika seminara u uspješnu provedbu ESC inicijative i upravljanje Erasmus+ mobilnostima putem aplikacije Erasmus Dashboard

 

Ciljana skupina

Seminar je usmjeren na predstavnike visokih učilišta, osobito djelatnicima koji se na visokim učilištima bave provedbom Erasmus+ programa mobilnosti i međunarodnom suradnjom (Erasmus koordinatori, zaposlenici ureda za međunarodnu suradnju) i članovima uprava visokih učilišta zaduženih za poslove međunarodne suradnje i programa Erasmus+.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 50 sudionika iz cijele Europe, a  5 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

 

Troškovi

Nije primjenjivo.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 22. lipnja 2021. g.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 22.06.2021.
otvoren: Da
datum objave: 11.06.2021.