ACA objavila analizu podataka o Erasmus+ mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju

Udruga za akademsku suradnju (ACA, Academic Cooperation Associationje objavila izvještaj Erasmus+ komparativna analiza podataka o mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju koji je pripremljen u suradnji s devet nacionalnih agencija mjerodavnih za provedbu programa Erasmus+.

 

Agencija za mobilnost i program EU je svojim sudjelovanjem doprinijela prikupljanju podataka i pripremi istraživačkog izvještaja. Istraživanje se temelji na podacima iz upitnika koje sudionici dostavljaju po završetku Erasmus+ mobilnosti. Istraživački izvještaj obuhvaća referentno razdoblje 2014.-2019. te pruža longitudinalnu i komparativnu analizu mobilnosti osoblja Erasmus+ na temelju podataka nacionalnih agencija koje sudjeluju u programu i podataka Europske komisije.

 

Osim mapiranja trendova i obrazaca u području mobilnosti, izvještaj analizira potencijalne veze između motivacije, učinka, priznavanja, zadovoljstva i strategije internacionalizacije.

 

Istraživanje je provedeno između kolovoza 2020. i siječnja 2021. pod vodstvom Udruge za akademsku suradnju (ACA) uz podršku Generalne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije.

 

Izvještaj je dostupan na mrežnim stranicama Udruge za akademsku suradnju (ACA, Academic Cooperation Association).

 

 

datum objave: 19.04.2021.