Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

Europski prostor obrazovanja opsežna je inicijativa Europske komisije sa svrhom da se svima koji se obrazuju u Europi pomogne u cjeloživotnom razvoju vještina, da im se omogući studiranje u inozemstvu i osigura priznavanje ishoda učenja.

 

Profesionalnom razvoju i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika pridonijet će novi program Erasmus (2021. – 2027.), koji će projekte podupirati nudeći razne mogućnosti, uključujući suradnju s kolegama i aktivnosti u inozemstvu. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ (Erasmus+ Teacher Academies) nova su inicijativa posebno osmišljena za potporu odgojno-obrazovnim djelatnicima jer omogućuju intenzivniju suradnju u njihovom inicijalnom i kontinuiranom obrazovanju.

 

Što su Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+?

 

Akademije za stručno usavršavanje učitelja okupljat će ustanove za inicijalno i kontinuirano obrazovanje učitelja i nastavnika. Te će ustanove surađivati na poboljšanju kvalitete inicijalnog obrazovanja i potpore odgojno-obrazovnim djelatnicima na početku karijere. Osim toga, bavit će se aktivnostima za usavršavanje njihovih stručnih kompetencija. To uključuje i prilike za sudjelovanje u mrežama i zajednicama struke te za obrazovanje u inozemstvu. Moći će se uključiti i javna i privatna tijela za obrazovanje učitelja, kao i udruženja odgojno-obrazovnih djelatnika.

 

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ surađivat će na trogodišnjim projektima u sljedećim područjima:

 

  • razvoj inovativne prakse u zajedničkim pitanjima kao što su učinkovita upotreba digitalnih alata i učenje putem interneta, obrazovanje za održivost okoliša, rodno osjetljivo poučavanje, poučavanje u višejezičnim razredima i stvaranje uključivih škola
  • stvaranje mogućnosti za učenje, kao što su zajednički tečajevi ili moduli za odgojno-obrazovne djelatnike u svim etapama njihovih karijera
  • poticanje mobilnosti u svrhu učenja kako bi se uspostavila održiva prekogranična suradnja među odgojno-obrazovnim djelatnicima i njihovim edukatorima, a mobilnost postala sastavnim dijelom inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja nastavnog osoblja.

 

U okviru webinara Europske komisije (poveznica na snimku webinara), održanom 18. ožujka 2021., okupili su se predstavnici ministarstava i obrazovnih organizacija kako bi raspravljali o profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika u Europi i o potencijalu ove nove inicijative. Sljedeći webinar najavljen je za 10. lipnja 2021. godine, a priključiti se možete na sljedećoj poveznici za sudjelovanje.

 

Više informacija

 

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ centralizirana je aktivnost, a čini dio Ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+ – Partnerstva za izvrsnost, kojima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Europska komisija objavila je i

Detaljnije informacije o ciljevima, kriterijima prihvatljivosti i kriterijima za dodjelu, rokovima i načinima financiranja potražite u Vodiču kroz program Erasmus+ dostupnom na stranicama portala Europa o programu Erasmus+. Također više informacija možete pročitati u brošuri Erasmus+ Teacher Academies

 

Informacije možete potražiti i na mrežnoj stranici EU Funding and Tenders Portal, na kojoj se i prijavljuju projekti u sklopu centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+. 

 

Rok za prijavu ove aktivnosti je 7. rujna 2021., do 17:00 h po briselskom vremenu. Adresa elektroničke pošte za sve upite u vezi objavljenog poziva za dostavu prijava je EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europa.eu.

 

Vizual

 

 

 

datum objave: 09.06.2021.