HOME / Novosti /
Aktivnosti i publikacije mreže Eurydice u 2018. godini

Aktivnosti i publikacije mreže Eurydice u 2018. godini

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja. 

 

Tijekom 2018. godine mreža Eurydice objavila je nekoliko komparativnih studija te periodičnih izvještaja o odabranim temama u području obrazovanja. U niže navedenim publikacijama možete pronaći informacije za Republiku Hrvatsku u međunarodnom obrazovnom kontekstu.

 

Objavljene publikacije

 

U ovogodišnjem izdanju publikacije National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19 možete pronaći odgovore na pitanja o tome u kojim državama studenti mogu studirati bez plaćanja školarine, u kojim je državama iznos školarina najviši, a u kojim najniži te koje sve oblike izravne i neizravne financijske potpore studenti mogu dobiti tijekom perioda studiranja.

U kratkoj publikaciji posvećenoj temi regulacije školovanja kod kuće za osnovnoškolsko obrazovanje (razine ISCED 1 i 2) prikazane su informacije za 38 država koje sudjeluju u radu mreže Eurydice. Analizom se pokazuje da je školovanje kod kuće na zahtjev roditelja moguće u većini obrazovnih sustava, dok je u desetak obrazovnih sustava moguće u iznimnim uvjetima te prvenstveno zbog zdravstvenih razloga.

Izvještaj o plaćama nastavnika i ravnatelja pruža informacije o plaćama i dodacima na plaću prema važećim propisima u školskoj godini 2016./2017. za ranu i predškolsku, osnovnoškolsku i srednjoškolsku razinu obrazovanja. Komparativni izvještaj uključuje informacije za 41 obrazovni sustav, a prikazuje i podatke o stvarnim prosječnim plaćama nastavnika i ravnatelja. Ovogodišnje izdanje publikacije ne uključuje podatke za Republiku Hrvatsku.

Informacije o strukturi europskih obrazovnih sustava i obveznom obrazovanju za školsku i akademsku godinu 2018./2019. objavljene su u dvije kraće periodične publikacije. Publikacija o strukturi europskih obrazovnih sustava pruža uvid u strukturu obrazovanja u europskim državama od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja prikazujući svaki obrazovni sustav dijagramom. U publikaciji o obveznom obrazovanju možete pronaći informacije o trajanju obveznog obrazovanja i osposobljavanja u Europi te o starosnoj dobi djece kada započinju i kada završavaju obvezno obrazovanje.

Jednom godišnje objavljuju se publikacije sa ažuriranim  podacima o školskim i akademskim kalendarima. Referentna godina je školska, odnosno akademska godina 2018./2019. U publikacijama možete pronaći informacije o raspodjeli praznika i broju školskih dana za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te ih usporediti prema državama, a možete pronaći i podatke o početku akademske godine, trajanju ispitnih rokova i praznika za područje visokog obrazovanja.

U publikaciji Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education – 2017/18  analizira se najmanje preporučeno vrijeme podučavanja u obveznom općem obrazovanju u 43 europska obrazovna sustava za školsku godinu 2017./2018. S obzirom na to da na povećanje interesa učenika za neki predmet važnu ulogu ima količina vremena posvećenog podučavanju dotičnoga predmeta, ova publikacija pruža vrijedan uvid u različite prakse europskih obrazovnih sustava.

 

image007

Publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report pruža čitateljima uvid na koji se način europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) razvijao od Ministarske konferencije u Yerevanu 2015. godine do danas. Izvještaj se nastavlja na dva prethodna izvješća o provedbi Bolonjskog procesa objavljenih 2012. i 2015. godine te je izrađen za Ministarsku konferenciju u Parizu održanu krajem svibnja 2018. godine.

Publikacija Eurydice Report - Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support  pruža komparativni prikaz nacionalnih politika o karijerama nastavnika u Europi. Izvještaj obuhvaća prikaz 43 europska obrazovna sustava te daje uvid u analizu različitih područja nastavničkog zanimanja s fokusom na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

 

Prva publikacija objavljena u 2018. godini je Eurydice Brief – Citizenship Education at School in Europe – 2017  koja predstavlja sažetak glavnih nalaza izvještaja objavljenog u studenom 2017. godine. Izvještaj Citizenship Education in Europe treći je izvještaj o ovoj temi te ukazuje na kontinuirani interes europskih i nacionalnih vlasti te na potrebu za pružanjem relevantnih i ažuriranih podataka o trenutnoj strukturi, sadržaju i načinu prenošenja znanja o temama iz područja građanskog odgoja i obrazovanja svim dionicima.

 

Nova mrežna stranica

 

Velika novost koja je svakako obilježila 2018. godinu je pokretanje nove Eurydice mrežne stranice koju možete pronaći na poveznici.

 

Mrežna stranica sastoji se od tri dijela: komparativnih izvještaja (Comparative Reports) posvećenih posebnim temama, detaljnih opisa nacionalnih obrazovnih sustava (National Descriptions of Education Systems) te dijela posvećenog vijestima i člancima (News and Articles) u području obrazovanja.

 

Posebno vrijedan izvor informacija o 38 obrazovnih sustava su detaljni opisi u kojima možete pronaći informacije o organizaciji obrazovanja i specifičnosti obrazovnih sustava za cijelu obrazovnu vertikalu prema državama.

 

     

 

Prijevodi publikacija

 

U pripremi su prijevodi odabranih publikacija na hrvatski jezik te će početkom 2019. godine biti dostupni na stranici mreže Eurydice.

 

Za sva pitanja vezana uz mrežu Eurydice možete nam se obratiti na eurydice@mobilnost.hr.

datum objave: 07.12.2018.