AMPEU postala članicom međunarodnog Udruženja za akademsku suradnju

Agencija za mobilnost i programe Europske unije primljena je u četvrtak 10. lipnja 2021. u članstvo Udruženja za akademsku suradnju (ACA). Riječ je o udruženju koje okuplja nacionalne organizacije iz Europe i svijeta usmjerene na promicanje, promoviranje i financiranje internacionalizacije visokog obrazovanja.

 

Ilustrativna fotografija Udruženja za akademsku suradnju - ACA; https://aca-secretariat.be/

Udruženje za akademsku suradnju (ACA)

Punopravni članovi ACA-e moraju biti iz Europe, a pridruženi mogu biti s bilo kojeg mjesta na svijetu. Članstvo u Udruženju za akademsku suradnju omogućuje širok spektar aktivnosti, poput pružanja programa mobilnosti studenatima i osoblju (u većini slučajeva, uključujući program Erasmus +), promociju visokog obrazovanja svojih zemalja širom svijeta, internacionalizacije kurikuluma i savjetodavne usluge po pitanju obrazovnih politika. ACA je osnovana 1993. godine kao nevladina organizacija, a trenutno broji 15-tak članova u Europi i još tri u SAD-u, Latinskoj Americi i Aziji.

ACA ima dvostruku misiju. Prvo, služi kao platforma za članove u svrhu međusobnog učenja i razmjene dobre prakse, za zajedničke projekte i druge suradničke aktivnosti te za zagovaranje interesa članova u odnosu na europske institucije i nacionalne vlade. Drugo, ovo udruženje je ujedno i think tank za pitanja internacionalizacije i inovacija u visokom obrazovanju. U tom svojstvu, ACA se bavi istraživanjem internacionalizacije visokog obrazovanja, izradom studija i evaluacija. Također djeluje kao savjetnik za javne i privatne klijente i svake godine organizira brojne međunarodne seminare i konferencije.

ACA je aktivan na polju internacionalizacije visokog obrazovanja kroz niz aktivnosti:

  • Promicanje inovacija i internacionalizacije u (visokom) obrazovanju i osposobljavanju;
  • Umrežavanje i suradnja između organizacija članica i trećih strana;
  • Pružanje brzih i ažurnih informacija o važnim događanjima u europskim institucijama i međunarodnim organizacijama putem mjesečnog e-biltena i redovitim seminarima o politikama;
  • Istraživanje i publikacije o internacionalizaciji u obrazovanju i osposobljavanju;
  • Pružanje znanja i stručnosti u upravljanju projektima i programima međunarodne suradnje i njihova evaluacija;
  • Savjetovanje s privatnim i javnim tijelima u području međunarodne suradnje u visokom obrazovanju.
datum objave: 11.06.2021.