Dodatni termini Euroguidance webinara o profesionalnom usmjeravanju u osnovnoj školi, 12. i 13. listopada 2020.

Zbog velikog interesa za sudjelovanje na radionicama, Euroguidance centar objavio je dodatne termine za online radionice namijenjene stručnim suradnicima psiholozima i pedagozima u osnovnoj školi na sljedeće teme:

 

  1. Radionica: „Profesionalno usmjeravanje: diferencijalistički pristupi“, predavačica: dr. sc. Iva Šverko, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“; ponedjeljak | 12. listopada 2020.| 13:00 – 14:30
  2. Radionica: „Profesionalna zrelost i profesionalni razvoj“; predavač: dr. sc. Toni Babarović, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“; utorak | 13. listopada 2020.| 13:00 – 14:30

 

Više informacija o sadržaju radionica dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije

 

Prijave na radionice odvijat će se isključivo putem sustava EMA u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Rok za prijavu je 8. listopada 2020. do 12 sati. Napominjemo da je broj sudionika ograničen, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava uz detaljne informacije o sudjelovanju bit će poslane najkasnije 9. listopada 2020. na e-mail adrese registrirane u sustavu EMA (skole.hr)

 

Radionice nisu povezane te je moguće prijaviti se za samo jedan (ili oba) termina. Za sudjelovanje na radionicama nije predviđena kotizacija.

 

Organizator radionica je Euroguidance centar Hrvatska - europska inicijativa koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem poticanja stručnog usavršavanja i međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj te promicanja mogućnosti u okviru programa Erasmus+. U organizaciji edukativnih događanja za stručne suradnike već dugi niz godina ostvarujemo odličnu suradnju s predavačima s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, posebice u izvođenju Seminara o profesionalnom usmjeravanju za psihologe i pedagoge, izradi publikacija i suradnji na brojnim događanjima na temu profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja. 

 

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

telefon: 01/ 5497 898

e-mail: euroguidance@mobilnost.hr

datum objave: 23.09.2020.