Dvodnevni Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe i pedagoge u srednjim školama

---- OTKAZANO ----

 

Sudionici: Stručni suradnici psiholozi i pedagozi u srednjim školama

 

Vrijeme održavanja:  srijeda i četvrtak, 1.-2. travnja 2020. od 9 do 17h

 

Mjesto održavanja: Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža), Frankopanska 26, Zagreb

 

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i Helena Smoljo, dipl. psih. (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri - CISOK)

 

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, europska inicijativa koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja te promicanja europske dimenzije u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj

 

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje psihologa i pedagoga u srednjim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika srednjih škola te pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima.

 

Neki od ciljeva seminara su:

  • upoznavanje s mogućnostima koje se stručnim suradnicima nude putem europske inicijative Euroguidance
  • priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja ili karijere
  • razumijevanje uloge psihologa/ pedagoga u procesu profesionalnog usmjeravanja
  • uvođenje tema vezanih za odabir obrazovanja/ zanimanja u redovnu nastavu
  • uvođenje tema vezanih za tržište rada u redovnu nastavu
  • osposobljavanje psihologa/ pedagoga za donošenje odluka vezanih za razvitak karijere
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja
  • planiranje suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

 

Metode i oblici rada:  Dvodnevna radionica koja uključuje plenarna predavanja i rad u manjim grupama.

 

Nacrt programa seminara dostupan je ovdje.

 

Napomena: Po završetku seminara sudionici će moći preuzeti potvrdu o sudjelovanju putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Potvrde će biti dostupne samo sudionicima koji će seminaru prisustvovati u cijelosti (oba dana). Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauza za kavu.

 

Prijava: Prijava na seminar odvijat će se isključivo putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Rok za prijavu je 25. ožujka 2020. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 35, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane svim prijavljenim sudionicima najkasnije 26. ožujka 2020.

 

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Telefon: 01/ 5497 898

e-mail: euroguidance@mobilnost.hr

datum objave: 03.03.2020.