EACEA pokrenula novu platformu za prijave na natječaje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) pokrenula je novu platformu Funding and Tender Opportunities (F&TP) na kojoj će ubuduće biti objavljivani svi natječaji. Pilot faza počela je ove jeseni pa je jedan dio natječaja već objavljen na novoj platformi, a od rujna 2020.  svi će natječaji biti objavljivani isključivo ondje. Prijave će se nakon toga datuma vršiti putem eGrants sistema.

 

EACEA pokrenula novu platformu za prijave na natječaje - Slika 1

 

Pilot faza već je počela pa se od rujna 2019. putem Funding and Tender Opportunities (F&TP) može pretraživati jedan manji dio natječaja, primjerice natječaji za aktivnosti inicijative Europska sveučilišta.

No, za većinu poziva koje objavljuje EACEA mjesto objave natječaja i način prijave ostaju nepromijenjeni do rujna 2020. Svi prijavitelji nastavljaju koristiti PIC prilikom prijave, a novi korisnici se mogu registrirati na portalu F&TP.

 

Zahvaljujući novoj platformi cjelokupna procedura neophodna za dobivanje bespovratnih sredstava nalazit će se na jednom mjestu, u potpunosti bez papira. Korisnici će tako preko F&TP platforme moći pratiti natječaje, podnositi prijave, potpisivati ugovore, podnositi izvještaje te pratiti svu korespodenciju o svojim projektima. 

datum objave: 20.11.2019.