Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju - dvodnevni seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama

NAPOMENA: S obzirom na ograničen broj raspoloživih mjesta na seminaru zbog poštivanja epidemioloških mjera, molimo za prijavu na seminar isključivo ako sa sigurnošću znate da ćete moći sudjelovati na oba dana seminara, ako niste sudjelovali na dosadašnjim Euroguidance seminarima o profesionalnom usmjeravanju te ako pripadate ciljnoj skupini seminara - stručni suradnici (psiholozi i pedagozi) u osnovnim školama.

 

Potvrdu o prijavi komunicirat ćemo sa sudionicima putem e-mail adresa registriranih u sustavu EMA (skole.hr).  

 

Sudionici: Stručni suradnici (psiholozi i pedagozi) u osnovnim školama

 

Vrijeme održavanja:  utorak i srijeda5.-6. listopada 2021. od 9 do 17h

 

Mjesto održavanja: BIZkoshnica, Ilica 71, Zagreb

 

Predavači:prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmać Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, europska inicijativa koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja te promicanja europske dimenzije u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj

 

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje stručnih suradnika psihologa i pedagoga u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika osnovnih škola te pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima.

 

Neki od ciljeva seminara su:

  • upoznavanje s mogućnostima koje se stručnim suradnicima nude putem europske inicijative Euroguidance
  • priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja
  • razumijevanje uloge psihologa u procesu profesionalnog usmjeravanja
  • uvođenje tema vezanih za odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
  • uvođenje tema vezanih za tržište rada u redovnu nastavu
  • osposobljavanje psihologa za donošenje odluka vezanih za razvitak karijere razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja
  • planiranje suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

 

Metode i oblici rada: Dvodnevna radionica koja uključuje plenarna predavanja i rad u manjim grupama.

 

Napomena:Po završetku seminara sudionici će moći preuzeti potvrdu o sudjelovanju putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Potvrde će biti dostupne samo sudionicima koji će seminaru prisustvovati u cijelosti (oba dana). Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauza za kavu.

 

Prijava: Prijava na seminar odvijat će se isključivo putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Rok za prijavu je 29. rujna 2021. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 25, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane najkasnije 30. rujna 2021. na e-mail adrese registrirane u sustavu EMA (skole.hr). S obzirom na moguće tehničke poteškoće s Carnetovim sustavom, molimo sve koji do tada ne dobiju potvrdu o prijavi da nas najkasnije do 1. listopada 2021. kontaktiraju na euroguidance@mobilnost.hr.

 

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Telefon: 01/ 5497 898

e-mail: euroguidance@mobilnost.hr

 

datum objave: 15.09.2021.