HOME / Novosti /
Gotovo 14,5 milijuna kuna za Erasmus+ strateške projekte u području visokog obrazovanja

Gotovo 14,5 milijuna kuna za Erasmus+ strateške projekte u području visokog obrazovanja

Na Erasmus+ natječaju 2019. godine u području visokog obrazovanja Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirala je čak osam projekata strateških partnerstava u ukupnom iznosu od gotovo dva milijuna eura odnosno 14,5 milijuna kuna. Najprije je nakon evaluacije kvalitete u okviru raspoloživih sredstava od 20 zaprimljenih projektnih prijedloga kriterije za financiranje ispunilo šest projekata, a nakon što je Europska komisija učinila dostupnima dodatna sredstva, aktivirana su još dva projekta s rezervne liste čiji su koordinatori visoka učilišta, institut te energetska agencija.


Erasmus+ projekti strateških partnerstava u području visokog obrazovanja ponovno su pokazali kako se zajedničkim radom može doći do konkretnih, inovativnih rješenja te kako se može premostiti jaz između produkata sustava obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada. U ovom projektnom formatu konzorciji oblikuju budućnost i pokreću promjene, primjerice pridonose stvaranju novih vještina, alata te studijskih programa u visokom obrazovanju. Tako su i projekti odabrani na Natječaju 2019. godine, koje vam u nastavku predstavljamo, ponudili konkretne odgovore na potrebe koje su utvrdili u lokalnoj i široj – EU zajednici. Svim koordinatorima i konzorcijima zahvaljujemo na predanom radu, posebno u aktualnom razdoblju pandemije koje nije omelo rad na projektnim ciljevima. Vjerujemo da će ovi vrijedni projekti poslužiti i kao poticaj za nove ideje u rješavanju raznolikih suvremenih izazova.

Besplatni IT alati za olakšavanje komunikacije osobama s invaliditetom

http://sociallab.fer.hr/innosid/

INNOSID u doba koronakrize: Online sastanak partnera u projektu

„Inovativna rješenja zasnovana na novim tehnologijama za unaprjeđenje društvene uključenosti osoba s invaliditetom“ (INNOSID) naziv je projekta utemeljenog na strateškom partnerstvu šest visokih učilišta iz pet europskih zemalja (Hrvatska, Španjolska, Francuska, Mađarska i Portugal) te jedne nevladine udruge (Hrvatska zajednica za Down sindrom) čiji je cilj uz pomoć inovativne tehnologije poboljšati društvenu uključenost osoba s invaliditetom. Riječ je o trogodišnjem projektu vrijednom više od 300 tisuća eura odnosno više od 2,3 milijuna kuna pod vodstvom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projektni će partneri zajedničkim snagama izraditi besplatne IT alate koji će olakšati komunikaciju, obrazovanje te podizanje društvene svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom. Pretpostavke za INNOSID stvarane su tijekom destogodišnjeg djelovanja Kompetencijske mreže ICT-AAC koju čine sastavnice Sveučilišta i Zagrebu, udruge i poduzeća. Zahvaljujući programu Erasmus+ to će djelovanje biti dodatno unaprijeđeno međunarodnom suradnjom i korištenjem novih tehnologija poput proširene te virtualne stvarnosti i 3D printanja. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako više od milijardu ljudi na svijetu ima potrebu za alatima koji omogućuju bolju pristupačnost.

PROMISE obećava inovacije u medicini

Kick off meeting projekta PROMISE u Splitu na Mediteranskom institutu za istraživanje života

Kick off meeting projekta PROMISE u Splitu na Mediteranskom institutu za istraživanje života

PROMISE je dvogodišnji projekt vrijedan gotovo dva milijuna kuna (262.953 eura) iza kojeg stoji Mediteranski institut za istraživanje života u suradnji s domaćim i stranim partnerima: Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem Pompeu Fabra iz Španjolske, Europskom udrugom za personaliziranu medicinu iz Bruxellesa i Tamarom Milošević, stručnjakinjom u području razvoja inovativnih metoda podučavanja. Kako trenutačno nedostaje znanja i vještina u području personalizirane medicine, kroz projekt PROMISE vrhunski međunarodni stručnjaci iz područja molekularne biologije, računarske tehnologije, kliničke biomedicine te razvoja i istraživanja kreirat će inovativni studijski sadržaj. Naime, 4P medicina novo je znanstveno područje koje se smatra ključem za prevenciju nastanka bolesti, ranu dijagnostiku, optimalno liječenje, ali i za praćenje terapijske učinkovitosti. Obuhvaća personaliziranu, prediktivnu, participativnu i preventivnu medicinu kojom se odnos prema zdravlju i bolesti u potpunosti mijenja. Zahvaljujući vrijednom projektu PROMISE studenti će svakako postati konkurentniji na tržištu rada – s pomoću inovativnih alata i metoda pripremit će se za nove zahtjeve koje pred njih postavljaju brzo mijenjajuća medicinska i istraživačka praksa.

Stvaranje korisnih obrazovnih modula iz podatkovnih znanosti za netehnička zanimanja


Algebra - projekt ADSEE

O važnosti ADSEE projekta govori i podatak da svakog dana iz različitih izvora nastaje 2,5 kvintilijuna bajta podataka

Visoko učilište Algebra koordinator je projekta „Applied Data Science Educational Ecosystem“ (ADSEE) vrijednog više od 261 tisuću eura (gotovo dva milijuna kuna). Cilj projekta jest razvoj globalno dostupnoga obrazovnog sustava za učenje podatkovne znanosti (DS), posebno usmjerenog na proučavanje primjene podatkovne znanosti u netehničkim granama poput ekonomije, psihologije ili financija. U ovo strateško partnerstvo uključene su institucije iz Nizozemske, Njemačke i Slovenije: University of Amsterdam, TIB - Benutzung der Technischen Informationsbibliothek, Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) i tvrtka Arctur. Inovativnost projekta leži u modularnom pristupu: omogućuje se razvoj prilagođenih tečajeva u skladu sa specifičnim prethodnim znanjem i vještinama sudionika. Takav će pristup pomoći i poslovnom sektoru u premošćivanju jaza između sve veće potražnje i ograničene ponude praktičnih metoda osposobljavanja zaposlenika za poslove vezane za podatkovne znanosti. Svi će moduli, dakle, biti prenosivi i primjenjivi u bilo kojem studijskom programu te strukturirani i fleksibilni za jednostavnu primjenu u poslovnom svijetu. Valja istaknuti da su socio-ekonomski aspekt podataka i industrija povezanih s podacima presudni za daljnji razvoj Europske unije i njezine konkurentnosti u globalnom gospodarstvu. Naime, svakog dana iz različitih izvora nastaje 2,5 kvintilijuna bajta podataka. Istovremeno, više od 10 milijuna ljudi u Europi radi na poslovima vezanim za podatke, a ukupna vrijednost podatkovne ekonomije EU prema scenariju "visokog rasta" do kraja 2020. godine trebala bi dosegnuti 739 milijardi eura.

Inovativni, virtualni i participativni nastavni program o kulturnoj baštini

https://hilar.ffzg.unizg.hr/hilar-activities/

E+ projekt koji će pomoći ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice

HILAR je projekt usmjeren proučavanju kulturnog krajolika – pojma koji reprezentira zajedničko djelo prirode i čovjeka te ilustrira razvitak ljudskog društva i naselja kroz povijest. Projekt vrijedan gotovo 1,5 milijuna kuna (196.782 eura) osmislio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s međunarodnim partnerima iz Italije, Francuske i Cipra. Udruženim snagama partneri uz pomoć programa Erasmus+ žele stvoriti i primijeniti inovativni, virtualni i participativni nastavni program o kulturnoj baštini. Istovremeno, želi se potaknuti snimanje kulturne baštine, proučavanje i upravljanje povijesnim krajolicima. Također, jedan od ciljeva projekta HILAR je promocija aktivnosti koje mogu pomoći ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice.

IDEA pojačava izglede za profesionalni uspjeh studenata

Digitalne vještine danas su ključne za uspješno poduzetništvo

„Inspiring digital entrepreneurship (IDEA)“ međunarodni je projekt vrijedan gotovo 1,6 milijuna kuna (211.629 eura) na kojem rade  partneri iz sedam europskih država pod koordinacijom Sveučilišta u Dubrovniku. Uz pomoć projekta IDEA želi se mapirati i analizirati dinamiku digitalnog poduzetništva u partnerskim zemljama (Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Španjolska, Italija, Belgija i Slovačka), i to identificiranjem zajedničkih trendova, izazova, najboljih praksa i alata. U kontekstu sve aktualnije digitalne transformacije u obrazovanju i poslovnom svijetu, glavni je cilj projekta IDEA poboljšati šanse za profesionalni uspjeh studenata razvijanjem ne samo poduzetničkih vještina (ili znanja) već i njihovih digitalnih vještina. IDEA je osmišljena kako bi istovremeno poboljšala digitalne vještine i poduzetništvo preko niza inovativnih obrazovnih materijala i resursa. Rezultati projekta bit će svima dostupni putem OER platforme, svojevrsne baze znanja i obrazovanja o digitalnom poduzetništvu.

Doprinos poučavanju matematike za STEM studenteCilj projekta mathSTEM je dugoročno zainteresirati studentsku populaciju za matematiku

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu okupio je partnere iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Turske na realizaciji projekta Teaching mathematics in STEM context for STEM students (mathSTEM)“ ukupne vrijednosti 145.530 eura, odnosno 1,08 milijuna kuna. Iza projekta stoje četiri sveučilišta i jedna udruga, a  namijenjen je STEM studentima odnosno unapređivanju njihovih STEM znanja i vještina iz matematike. Aktivno korištenje kolaborativnog učenja i IKT metodologije za učenje trebalo bi poboljšati studentske vještine u rješavanju praktičnih problema, što je ujedno i tražena vještina na tržištu rada. Projekt mathSTEM strateško je partnerstvo koje će rezultirati s pet intelektualnih rezultata: 1. Razvoj mathSTEM metodologije poučavanja i smjernica za mathSTEM metodologiju; 2. Otvorene online lekcije iz matematičke metodologije; 3. Razvoj e-platforme za mathSTEM metodu; 4. Izrada ljetnog tečaja; 5. Razvoj tečajeva za mathSTEM metodu. Na taj način partneri žele osigurati dugotrajno pozitivne učinke svog projekta na studentsku populaciju.

Zajedničko rješavanje problema urbane održivosti

Partneri su udružili snage u svrhu energetske tranzicije i dekarbonizacije europskih gradova

Istarska regionalna energetska agencija (IRENA) u suradnji s tri sveučilišta iz Italije i Španjolske te malteškom udrugom za energetsku učinkovitost (MIEMA) stoji iza projekta „City Monitoring and Integrated Design for Decarbonisation (CITY MINDED)vrijednog 334.456 eura (gotovo 2,5 milijuna kuna). Projekt CITY MINDED usmjeren je na postizanje održivosti gradova kroz smanjenje emisije ugljičnog dioksida (CO2), što je trenutačno ključni europski izazov. Naime, oko 70 posto Europljana živi u gradovima i ta brojka kontinuirano raste, stoga su gradska područja najpogodnija za testiranje modela tranzicije energije i dekarbonizacije. Kroz ovaj projekt namjerava se razviti i testirati inovativno i kreativno učenje te europsko okruženje za učenje pod nazivom „gradska radionica o dekarbonizaciji“. To će biti mjesto gdje će se studenti, stručnjaci i drugi akteri okupiti kako bi riješili zajedničke izazove i definirali zajedničke planove urbane dekarbonizacije kroz „metode postupanja“. Naime, kroz stvarna iskustva i kontakte sa stvarnim urbanim kontekstima i akterima izvan učionice visoko obrazovanje će aktivno sudjelovati u rješavanju problema izgrađenog okoliša i urbane održivosti. Dugoročni cilj projekta je postizanje bolje suradnje i razmjene znanja u svrhu energetske tranzicije i dekarbonizacije europskih gradova.

Popularizacija matematike na pomorskim sveučilištima

Toni Milun

Toni Milun, omiljeni hrvatski profesor i popularizator matematike

MareMathics, projekt vrijedan 224.204 eura (1,67 milijuna kuna) pokrenuo je Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s europskim strateškim partnerima kako bi potaknuli stvaranje i primjenu inovativnih praksi matematičkog obrazovanja za studente pomorskih studija širom Europe. U projektu kao partner sudjeluje i popularni profesor matematike i fizike Toni Milun. Zajedničkim aktivnostima partneri žele potaknuti suradnju renomiranih institucija, vršnjačko učenje i razmjenu iskustava između nastavnog osoblja.

MareMathics prvenstveno je usmjeren na popularizaciju matematike na pomorskim sveučilištima te promjenu percepcije studenata o važnosti znanja matematike za njihove buduće karijere pomoraca. Primjerice, 2017. godine oko 50 posto studenata prve godine odustalo je od studija plovidbe na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a većina ih je kao razlog takvoj odluci navela upravo matematiku. Sličan problem istaknula su i druga pomorska visoka učilišta u Hrvatskoj te u zemljama projektnih partnera: Poljskoj, Estoniji i Latviji. U sklopu projekta predviđena je podrška nastavnicima u obliku inovativnih nastavnih metoda koje se koriste suvremenim IT i komunikacijskim alatima, a nastavnici matematike s pomoću novih će alata zasigurno uspješno motivirati studente i popularizirati matematiku.

datum objave: 11.05.2020.