Hoće li individualni računi za učenje osigurati odraslima bolji pristup osposobljavanju?

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o individualnim računima učenja, koje je otvoreno do 16. srpnja 2021. godine. Traže se povratne informacije o definiciji problema, potrebi za djelovanjem i ciljevima politika Europske unije, opcijama javnih politika i očekivanim učincima. 

 

Čime je motivirano savjetovanje? 

 

Europska komisija razmatra donošenje prijedloga preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje. Cilj je osigurati da svi tijekom svojeg radnog vijeka imaju priliku nastaviti razvijati vještine koje su im potrebne za održavanje ili osiguravanje održivog zaposlenja na promjenjivom europskom tržištu rada. Individualni računi za učenje su osobni računi na kojima se prava na osposobljavanje mogu akumulirati i potrošiti na kvalitetno osposobljavanje. To je jedan od načina na koji javna tijela i socijalni partneri u državama članicama pojedincima dodjeljuju prava na osposobljavanje, uz primjerice program bonova za osposobljavanje (npr. javnih službi za zapošljavanje) i individualne proračune za učenje (koje, npr., poduzeća predviđaju za zaposlenike).  

 

Cjeloživotno učenje pridonosi socijalnoj uključenosti 

 

Sve je veće zanimanje za individualna prava na osposobljavanje u kontekstu promjenjivih potreba za vještinama uslijed sve veće digitalizacije, prelaska na „zeleno gospodarstvo” i poremećaja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Njima se može poduprijeti osposobljavanje za prelazak s jednog na drugo radno mjesto, mogu se pokriti potrebe za osposobljavanjem sve većeg udjela radne snage koja nema standardno zaposlenje te povećati prilagođenost osposobljavanja pojedinačnim potrebama. Zanimanje je sve veće i zato što nisu ostvareni ciljevi na razini EU-a kad je riječ o sudjelovanju odraslih u obrazovanju, a napredak tijekom posljednjeg desetljeća je ograničen. Nadalje, sudjelovanje skupina na tržištu rada koje ne primaju dostatnu potporu poslodavca, kao što su netipični radnici, mnogi zaposlenici malih i srednjih poduzeća i nezaposleni, sustavno je slabije.

 

 

Ciljna publika 

 

Javnim savjetovanjem žele se prikupiti mišljenja o mogućim učincima individualnih računa za učenje, odnosno odgovoriti na pitanje: može li taj alat osigurati odraslim osobama da nastave razvijati vještine koje su im potrebne da bi ostale konkurentne na tržištu rada, bez obzira na njihov radni status? 

 

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani EU-a i trećih zemalja te drugi dionici. Zanimaju nas odgovori građana i javnosti, nacionalnih javnih tijela, organizacija koje predstavljaju regionalna, lokalna i općinska tijela, socijalnih partnera, industrije/poduzeća, nevladinih organizacija, pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja, konzultantskih društava, međunarodnih organizacija i istraživača. 

 

Više informacija o otvorenom javnom savjetovanju potražite na službenim mrežnim stranicama Europske komisije. 

datum objave: 30.04.2021.