Informativni webinar: Novi poziv za prijavu projektnih prijedloga - Erasmus+ savezi za inovacije 2021 

Cilj savezâ za inovacije je ojačati inovacijski kapacitet Europe poticanjem inovacija putem suradnje i protoka znanja u visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (početnom i trajnom) i u širem socioekonomskom okruženju, uključujući istraživanje.  
 
Kakve su nove mogućnosti financiranja i procedura podnošenja prijava zainteresirani prijavitelji će doznati na info-webinaru u utorak 8. lipnja 2021. od 14.00 sati. koji organiziraju Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) zajedno sa službama Komisije (DG EAC i DG EMPL). 

 

Poziv za ovu aktivnost otvoren je u sklopu programa Erasmus + (Call for proposals 2021 – EAC/A01/2021) s rokom za prijavu projektnih prijedloga do 7. rujna 2021. do 17 sati, po briselskom vremenu.

Važno je istaknuti kako se preko saveza za inovacije žele otvoriti mogućnosti za stjecanje novih vještina u skladu s trendovima na tržištu rada što se može postići izradom novih kurikuluma za visoko obrazovanje te strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ali i poticanjem novih inicijativa i poduzetničkog načina razmišljanja u EU-u. Što se tiče promjene profila posla, fokus bi trebao biti na digitalnim i zelenim vještinama. 

 

Ciljevi saveza za inovacije mogu se realizirati prijavom za jedan ili oba sljedeća lota (organizacija može biti uključena u nekoliko prijedloga): 

 

1. lot - Savezi za obrazovanje i poduzeća

Oni su transnacionalni, strukturirani i usmjereni na rezultate, u kojima partneri dijele zajedničke ciljeve i surađuju na poticanju inovacija, novih vještina, inicijativa i poduzetničkog načina razmišljanja. To uključuje suočavanje s društvenim i gospodarskim izazovima kao što su klimatske promjene, promjenjiva demografija, digitalizacija, umjetna inteligencija i brze promjene na tržištu rada putem socijalnih inovacija i otpornosti zajednica te inovacija na tržištu rada.  

 

2. lot - Savezi za sektorsku suradnju u području vještina (provedba „Nacrta“) 

Cilj je saveza za sektorsku suradnju u području vještina stvaranje novih strateških pristupa i suradnje za konkretna rješenja za razvoj vještina. U određenim gospodarskim sektorima ili u područjima u kojima se provodi važna mjera - kratkoročnog ili srednjoročnog dosega - unutar Programa vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost, pakt za vještine. Glavni je cilj pakta mobilizirati i potaknuti sve relevantne dionike da poduzmu konkretne mjere za usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage udruživanjem snaga i sklapanjem partnerstava kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta rada, pružila potpora zelenoj i digitalnoj tranziciji te nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama za vještine i rast.  

 

Više o savezima za inovacije programa Erasmus+ možete pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ na stranici 224. 

 

 

Snimka informativnog webinara dostupna je za pregled, kao i sve prezentacije

 

 

 

datum objave: 14.05.2021.