HOME / Novosti /
Mogućnost dodatka na pojedinačnu financijsku potporu Erasmus+ studentima u nepovoljnom položaju

Mogućnost dodatka na pojedinačnu financijsku potporu Erasmus+ studentima u nepovoljnom položaju

U Vodiču kroz program Erasmus+ Europska komisija propisala je mogućnost dodjele dodatka na pojedinačnu financijsku potporu studentima u nepovoljnom položaju. Zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja kao nadležnim tijelom za Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije na nacionalnoj je razini na početku provedbe programa 2014. godine propisala da će to biti dodatak za studente slabijeg socioekonomskog statusa, koji se izračunava prema prihodu zajedničkog kućanstva studenta, te za studente sa statusom izbjeglice, migranta ili tražitelja azila. Osim toga, u programu Erasmus+ odvojeni se dodatak dodjeljuje studentima s invaliditetom, kao i studentima koji u sklopu programa odlaze na stručnu praksu.

 

Za zadnju godinu provedbe programa 2020. korisnicima iz Republike Hrvatske na raspolaganju je više od 10 milijuna eura za mobilnost pojedinaca u svrhu učenja u visokom obrazovanju. Kako bi se povećala inkluzivnost programa i kako bi što više studenata moglo ostvariti dodatak na pojedinačnu financijsku potporu i u konačnici kako bi se iskoristilo što više raspoloživih sredstava , odlučeno je kriterije proširiti i na druge podzastupljene ili ranjive skupine u visokom obrazovanju.

 

Time se mogućnost dodjele dodatka na pojedinačnu financijsku potporu, uz studente nižeg socioekonomskog statusa i studente koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta (obavezni kriteriji), proširila i na studente čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom području, studente u humanističkom području, starije studente, studente roditelje, studente koji su završili strukovnu školu, studente koji rade uz studij, studente koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta, studente djecu hrvatskih branitelja, studente pripadnike romske manjine, studente pripadnike LGBT orijentacije, studente iz alternativne skrbi, studente beskućnike i one koji se nalaze u riziku od beskućništva te studente iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka.

 

Visoka učilišta vlastitom odlukom biraju dodatne (neobvezne) podzastupljene ili ranjive skupine studenata koji mogu ostvariti pravo na dodatak za studente u nepovoljnom položaju. Popis podzastupljenih ili ranjivih skupina studenata u visokom obrazovanju preuzet je iz Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja  u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 3. siječnja 2019. godine nakon javne rasprave.

 

Podsjetimo, od početka sudjelovanja u programu Erasmus+ gotovo 70.000 građana Republike Hrvatske sudjelovalo je u više od 4000 projekata financiranih s ukupno više od 150 milijuna eura. Iskorištenost sredstava na raspolaganju korisnicima iz Republike Hrvatske u prosjeku je na iznimno visokoj razini – gotovo 99 posto.

 

Kad su u pitanju studentske mobilnosti u svrhu učenja i stjecanja stručne prakse, rezultati dviju neovisnih studija (Studija  o učinku programa Erasmus+ na visoko obrazovanje i Studija o strateškim partnerstvima i udruženjima znanja u okviru programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja) pokazali su da program Erasmus+ pomaže studentima da budu uspješniji u osobnom i profesionalnom životu, a sveučilištima da postanu inovativnija. Više od 70 posto studenata koji su sudjelovali u programu Erasmus+ navelo je da im je nakon boravka u inozemstvu jasnije što žele raditi u budućnosti.

 

Studija o učinku na visoko obrazovanje pokazala je i da se 80 posto tih studenata zaposlilo u roku od tri mjeseca od diplome, a 72 posto je navelo da im je iskustvo u inozemstvu pomoglo da dobiju prvi posao. Više od 90 posto studenata koji su sudjelovali u programu Erasmus+ poboljšalo je i sposobnost rada i suradnje s ljudima iz različitih kultura te smatraju da imaju europski identitet. Zahvaljujući projektima suradnje u okviru programa Erasmus+ većina uključenih sveučilišta bolje je pripremljena za digitalnu transformaciju. Upotreba novih tehnologija i inovativnih metoda poučavanja i učenja pomaže jačanju međunarodne suradnje i inovacijskih kapaciteta sveučilišta. Programom Erasmus+ podupire se i poduzetništvo. Svaki četvrti projekt suradnje pridonio je poduzetničkom obrazovanju i ojačao poduzetništvo, a trećina projekata pridonijela je osnivanju izdvojenih i novoosnovanih poduzeća.

 

Dodatne informacije:

 

datum objave: 23.01.2020.