Na Sajmu uključivih projekata predstavljeno kako Erasmus+ i Europske snage solidarnosti pomažu izgradnji uključivijeg društva

Kako programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti promiču uključivanje i raznolikost te kakav utjecaj imaju na organizacije i živote osoba s manje mogućnosti predstavljeno je na online Sajmu uključivih projekata 11. studenoga u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

 

Uključivanje osoba koje se suočavaju s preprekama ili imaju manje mogućnosti pristupiti obrazovanju i osposobljavanju te programima za mlade jedan je od ključnih prioriteta Erasmusa+ i Europskih snaga solidarnosti, koji snažno promoviraju i pridonose stvaranju jednakih mogućnosti za sve članove društva.

 

„Programi nude fleksibilne i pristupačne formate učenja te financijske potpore kako bi se omogućilo informiranje velikih ciljnih skupina i time povećala integracija osoba s manje mogućnosti u aktivnosti za obrazovanje i osposobljavanje, mlade, sport i solidarnost. Uloga Agencije za mobilnost i programe Europske unije kao nacionalne agencije ključna je u potpori snažnijeg uključivanja osoba s manje mogućnosti“, istaknula je ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU, mr. sc. Antonija Gladović.

 

Ambasadori uključivanja

Ambasadori uključivanja rade na uklanjanju barijera za osobe s manje mogućnosti

Sajmom uključivih projekata završena je dvodnevna manifestacija pod nazivom „U potrazi za uključivanjem i raznolikošću“ u okviru koje je Agencija, dan ranije, 10. studenog, održala i Tematski sastanak korisnika. Ukupno je više od 250 sudionika pratilo ta dva događanja.

 

U fokusu Tematskog sastanka bili su načini na koje organizacije mogu u praksi promicati uključivanje i raznolikost uz pomoć programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Na online Sajmu sudionici su posjećujući virtualne štandove na platformi Gather.town inspiraciju za svoje uključive projekte mogli pronaći kroz zanimljive primjere uspješnih projekata korisnika europskih programa. Neki od njih dio su novoustanovljene mreže ambasadora uključivanja i raznolikosti Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Riječ je o 12 korisnika koji svojim djelovanjem i projektima izgrađuju kapacitete uključivijeg društva te svojim uvidima usmjeravaju ka uklanjanju prepreka za osobe s manje mogućnosti. 

 

Jedan od ambasadora uključivanja je i Valent Hrvatin koji je svoj put započeo kao volonter Europskih snaga solidarnosti (ESS) u Savezu udruga Rojca, gdje se vrlo brzo pokazao kao kreativac koji želi sudjelovati u izgradnji uključivijeg društva.

Razgovor s ambasadorima uključivanja

Ambasadori uključivanja svojim djelovanjem i projektima pomažu izgradnji kapaciteta uključivijeg društva

„Projekt ESS-a mi je pomogao pri socijalizaciji, da naučim funkcionirati što se tiče kolektiva, poslova u kolektivu. Odmah nakon volontiranja sam se zaposlio što mi dalo još više samopouzdanja na način da sam se ljudima svidio. Meni je bilo: wow čovječe ti radiš!”, izjavio je Valent, mladić s cerebralnom paralizom koji svakodnevno pokazuje da za njega prepreke zapravo ne postoje, one su samo rezultat predrasuda.

 

Uz Valenta iz Saveza udruga Rojca, mrežu ambasadora uključivanja i raznolikosti čine još: Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar, Osnovna škola Ludina, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Srednja škola Čakovec, Hrvatska škola Outward Bound, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu,  Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ te prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Jurica Babić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Tihomir Žiljak iz Hrvatskog andragoškog društva. 

datum objave: 11.11.2021.