Očuvajmo zajedno biološku raznolikost!

„Strategija Europske unije za bioraznolikost do 2030. godine – Vraćanje prirode u naše živote“ sveobuhvatni je ambiciozni i dugoročni plan usko povezan sa strategijom Od polja do stola. Obje strategije zajedno čine temeljne dijelove Zelenog plana kojom Europska unija postavlja nove, obvezujuće ciljeve tijekom ovog desetljeća.

Cilj strategije je smanjenje gubitka bioraznolikosti te obnova i zaštita ekosustava uz povećanje udjela zaštićenih područja prirode na najmanje 30 posto te kao i povećanje biološke raznolikosti poljoprivrednih zemljišta.

Strategijom za bioraznolikost želi se omogućiti oporavak europske bioraznolikosti do 2030. za dobrobit ljudi, klime i planeta, a kako bi se to postiglo, u njoj su predviđene konkretne mjere i obveze.

 

Vizual Strategija EU za bioraznolikost

 

Mjerama Strategije za bioraznolikost za 2030. nužno je na odgovarajući način obuhvatiti svih pet glavnih izravnih uzročnika promjena u prirodi: promjene u korištenju tla i mora, izravno iskorištavanje organizama, klimatske promjene, onečišćenje i invazivne strane vrste. Potrebno je ponuditi i odgovor na dublje uzroke promjena kao što su neodrživi obrasci proizvodnje i potrošnje, dinamika stanovništva, trgovina, tehnološke inovacije i modeli upravljanja. Uz potrebu obnove šuma te zaštitu biljnih i životinjskih vrsta, posebno se ističe potreba zaštite pčela i drugih oprašivača čiji je opstanak ugrožen zbog prevelikog korištenja pesticida.

 

U kontekstu nakon pandemije bolesti COVID-19 strategijom se želi izgraditi otpornost naših društava na buduće prijetnje kao što su:

 

  • utjecaj klimatskih promjena
  • šumski požari
  • nesigurnost opskrbe hranom
  • izbijanja bolesti – među ostalim zaštitom divlje faune i flore te borbom protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom.

 

Konkretnim obvezama i mjerama EU želi obnoviti narušene ekosustave do 2030., njima održivo upravljati i tako riješiti glavne uzroke koje uzrokuju gubitak bioraznolikosti.

 

 

 

datum objave: 26.10.2021.