Oko 882 milijuna eura u 2021. za istraživače i organizacije u sklopu Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie 

Europska komisija 22. lipnja najavila je nove pozive za potporu istraživačima za studijske programe, razvoj vještina i razvoj karijera u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie dio su Obzora Europa, vodećeg programa Europske unije za financiranje doktorskih studija i postdoktorskog osposobljavanja, a podupiru istraživače iz cijelog svijeta ukupnim proračunom od 6,6 milijardi eura za razdoblje 2021.–2027. 

 

U 2021. godini osigurat će se približno 822 milijuna eura za pet glavnih aktivnosti programa rada: 

 

MSCA – doktorske mreže: provedba doktorskih programa osposobljavanja doktoranada u akademskoj zajednici i drugim sektorima, uključujući industriju i poduzeća. 

MSCA – postdoktorske stipendije: jačanje kreativnih i inovacijskih potencijala postdoktoranada koji žele steći nove vještine putem daljnjeg usavršavanja te međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti.  

MSCA – razmjena osoblja: razvijanje dugoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne suradnje u području istraživanja i inovacija razmjenom osoblja.  

MSCA – COFUND: sufinanciranje novih ili postojećih doktorskih programa i postdoktorskih stipendija u državama članicama EU-a ili zemljama pridruženima programu Obzor Europa u cilju širenja najboljih primjera iz prakse programa MSCA.  

MSCA i građani: upoznavanje studenata, obitelji i šire javnosti s istraživanjima, uglavnom putem Europske noći istraživača.

 

Oko 882 milijuna eura u 2021. za istraživače i organizacije u sklopu Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie  - Slika 1

 

U okviru Obzora Europa za razdoblje 2021.–2027. program MSCA bit će usmjeren na međusektorsku suradnju, djelotvoran nadzor i profesionalno usmjeravanje u okviru novih smjernica za nadzor aktivnosti Marie Skłodowska-Curie, a promicat će se održivi pristupi, istraživačke aktivnosti i upravljanje u skladu s europskim zelenim planom u okviru zelene povelje aktivnosti Marie Skłodowska-Curie. 

 

Više informacija potražite na službenim internetskim stranicama Europske komisije. 

datum objave: 23.06.2021.