Otvoreno javno savjetovanje za uspostavu standarda potvrda o znanjima i vještinama stečenim u sklopu cjeloživotnog učenja

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o inicijativi „Mikro-vjerodajnice za cjeloživotno učenje i zapošljivost“. Savjetovanje je otvoreno do 13. srpnja 2021. godine, a cilj je prikupiti ideje za razvoj zajedničke definicije mikro-vjerodajnica, standarde Europske unije za njihovu kvalitetu i transparentnost, te daljnje korake koje treba poduzeti na institucionalnoj, nacionalnoj i EU razini.

 

Ova zajednička inicijativa koju će voditi europski povjerenici Mariya Gabriel (Inovacije, istraživanje, kultura, obrazovanje i mladi) i Nicolas Schmit (Poslovi i socijalna prava) pružit će potporu kvaliteti, transparentnosti, prepoznatljivosti i prenosivosti kratkoročnih iskustava učenja koja donose mikro-vjerodajnice, šire mogućnosti učenja, pretvaraju ideju cjeloživotnog učenja u stvarnost i povećavaju šanse za zapošljavanjem.

 

U Europi je sve više pojedinaca koji trebaju nadograditi svoje znanje, vještine i kompetencije kako bi premostili jaz između svog formalnog obrazovanja i potreba društva i tržišta rada. Razdoblje oporavka od COVID-19 krize, kao i ono zelene i digitalne tranzicije od građana će zahtijevati nadogradnju znanja ili prekvalifikacije koje će im omogućiti aktivno sudjelovanje u društvu te im osigurati osobno, socijalno i profesionalno osnaživanje.

 

Kao odgovor na potrebu za fleksibilnijim oblicima pružanja obrazovanja i osposobljavanja široki spektar javnih i privatnih dionika ubrzano razvija kratke tečajeve širom Europe. Sukladno tome se povećava potencijalna uloga i interes za vjerodajnice koje potvrđuju ishode ovih kratkih iskustava učenja. To je ono što nazivamo "mikro-vjerodajnicama".

 

Međutim, vrijednost mikro-vjerodajnica nije uvijek jasna zbog nedostatka standarda za kvalitetu i transparentnost. Stoga je cilj ove inicijative razviti zajedničku definiciju i europske standarde za kvalitetu, transparentnost, prekograničnu usporedivost, prepoznatljivost i prenosivost vjerodajnica za svako tijelo koje ju dodjeljuje. Preporuka je da se izdavanje vjerodajnica nadograđuje na postojeće alate, koliko je to moguće. Primjerice, Europass pouzdan je alat za sigurnu, pouzdanu i fleksibilnu dodjelu digitalnih vjerodajnica te njihovo brzo i  sigurno spremanje na platformama Europske komisije i dijeljenje s drugim važnim akterima, primjerice, poslodavcima.

 

Ovom savjetovanju možete doprinijeti popunjavanjem online upitnika.

 

Više informacija o inicijativi „Mikro-vjerodajnice za cjeloživotno učenje i zapošljivost“, javnom savjetovanju i poveznica na upitnik.

datum objave: 22.04.2021.