HOME / Novosti /
Pomaknuti rokovi u veljači za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

Pomaknuti rokovi u veljači za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

Budući da su se pojavili značajni tehnički problemi s prijavnim obrascima programa Erasmus+,  Europska komisija odlučila je produljiti rok za prijave kako bi podnositeljima zahtjeva omogućila dovoljno vremena za dovršetak svojih prijava na roku u veljači. Rok je produljen za jedan tjedan odnosno do 12. veljače 2019. za sljedeće aktivnosti:

 

  • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (KA101, KA102, KA103, KA104, KA105, KA107)
  • Akreditacija nacionalnog konzorcija za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108)
  • Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA116)
  • Strateška partnerstva u području mladih (KA205)
  • Projekti u okviru Dijaloga s mladima (KA347)

 

Novi rokovi bit će objavljeni i na stranicama obrazaca za prijavu, a prijavitelji pravodobno informirani o daljnjem razvoju događaja.

datum objave: 31.01.2019.