Pratite webinar i doznajte kako jednostavno implementirati Europass digitalne vjerodajnice u obrazovanje

Nakon online panela 10. svibnja, slijedi interaktivna web radionica o implementaciji Europass digitalnih vjerodajnica: „Europass Digital Credentials to Future-Proof Your Potential“ koja će se održati u četvrtak, 20. svibnja 2021. u 15 sati u organizaciji Europske komisije. Cilj radionice je zainteresiranim ustanovama predstaviti tehničke detalje ovog izuzetno korisnog alata za digitalnu transformaciju obrazovanja. 

Europass digitalne vjerodajnice mogu biti brz put prema digitalnim diplomama

Europass digitalne vjerodajnice alat su Europske komisije za digitalizaciju certifikata o stečenom formalnom i neformalnom obrazovanju pojedinaca. Riječ je o dokumentu koji je unificiran za područje cijele Europe, ima jednaku pravnu vrijednost kao certifikati u papirnatom obliku, a ustanovama će omogućavati besplatno izdavanje potvrde o stečenim kvalifikacijama, poput diploma, svjedodžbi i certifikata. Dobra strana digitalnih vjerodajnica ogleda se u činjenici da ih se ne može krivotvoriti. Europass digitalna vjerodajnica je jedna od mogućnosti u okviru Europass platforme na kojoj pojedinci mogu otvoriti profil i dijeliti ga s poslodavcima prilikom traženja posla u nekoj od zemalja jednako kao i prilikom potrage za edukacijom u Hrvatskoj ili inozemstvu. Dobivenu digitalnu vjerodajnicu, kao potvrdu prethodno usvojenog znanja također je moguće dodati u vlastiti Europass profil. 

 

Sudionici će na radionici osim praktične demonstracije korištenja ovog alata, imati priliku čuti iskustva predstavnika Sveučilišta u Spltu, koje je napravilo iskorak u primjeni ovog alata na razini Europske unije postavši prva ustanova u Europi koja je u siječnju 2021. uspješno izdala čak 437 digitalnih potvrda o sudjelovanju na online međunarodnoj konferenciji Week of Innovative Regions in Europe - WIRE 2020, održane u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu. 

Zbog svojeg međunarodnog karaktera, radionica će se održati na engleskom jeziku.  

Pogledajte snimku webinara!

datum objave: 18.05.2021.