Profesionalno usmjeravanje – dva jednodnevna seminara za psihologe u osnovnim i srednjim školama

Sudionici: Psiholozi u osnovnim i srednjim školama

 

Vrijeme održavanja:

  1. utorak, 14. studenoga 2017. od 9 do 17 sati (osnovne škole)
  2. srijeda, 15. studenoga 2017. od 9 do 17 sati (srednje škole)

 

Mjesto održavanja: Agencija za mobilnost i programe EU (Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža), Frankopanska 26, Zagreb

 

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu učenja.

 

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje školskih psihologa potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika osnovnih i srednjih škola. U okviru seminara, bit će objašnjeni ciljevi profesionalnog razvoja učenika u razdoblju rane, srednje i kasne adolescencije te metode diferencijalne dijagnostike s ciljem profesionalnog usmjeravanja. Većina nastave bit će radioničkog tipa. Sudionici će uvježbavati profesionalno savjetovanje učenika metodom analize slučaja te igranja uloga. Osim samog profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja, tema seminara bit će i psihološka podrška razvoju profesionalne zrelosti učenika. Iskustveno učenje bit će prilagođeno radu s učenicima različite dobi, pa se u tom smislu razlikuje program za psihologe u osnovnim i srednjim školama.

Neki od ciljeva seminara su:

  • razumijevanje ciljeva i indikatora profesionalne zrelosti učenika različite dobi
  • upoznavanje metoda za procjenu profesionalne zrelosti učenika
  • osposobljavanje psihologa za psihološku dijagnostiku s ciljem profesionalnog usmjeravanja adolescenata
  • osmišljavanje individualnih i grupnih programa podrške profesionalnom razvoju učenika
  • povezivanje školskih psihologa koji se bave profesionalnim usmjeravanjem učenika i razmjena iskustava
  • planiranje suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

 

Metode i oblici rada:  

Kratka predavanja, prezentacija psiholoških instrumenata, uvježbavanje psihološke dijagnostike s ciljem profesionalnog usmjeravanja (analiza slučaja), uvježbavanje polustrukturiranog intevjua za procjenu profesionalne zrelosti učenika (igranje uloga), rasprava te rad u timu (metode podrške profesionalnom razvoju učenika).

 

Napomena: Sudjelovanje na seminaru predviđeno je za sudionike koji su prethodno odslušali početni Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u razdoblju od 2013. godine do danas.

Po završetku seminara sudionicima će biti uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom seminara, sudionicima će biti osiguran ručak i pauza za kavu.

 

Prijava: Isključivo putem aplikacije ettaedu.azoo.hr dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 6. studenoga 2017., a broj sudionika jednodnevne radionice ograničen je na 30. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane 7. studenoga 2017.

 

Program: Program seminara dostupan je niže:

Program za osnovne škole

Program za srednje škole

 

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/ 5497 898

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr

 

 

datum objave: 26.10.2017.