Publikacija mreže Eurydice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2019 Edition

Važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prepoznata je u pružanju dobrog temelja za cjeloživotno učenje i razvoj. Drugo izdanje publikacije mreže Eurydice prikazuje napredak postignut u ključnim područjima kvalitete koja su identificirana u Preporuci Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Izvješće pruža uvid u pokazatelje koji se odnose na ključna područja kvalitete u upravljanju, dostupnosti, kvalifikacijama i obrazovanju osoblja, obrazovnim smjernicama kao i evaluaciji i praćenju. Kada se ključna područja prikazana u publikaciji povežu, ona predstavljaju pristup koji u središte stavlja dijete. Naglasak se postavlja na međusobnu povezanost politika u različitim područjima. Važnost uključenosti djece u predškolsko obrazovanje posebno je naglašena s obzirom na to da se visokokvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje smatra jednim od boljih načina za povećanje pravednosti i jednakosti u društvu prema tumačenju autorica publikacije.

 

Prvi dio publikacije daje uvid u komparativne informacije o trenutnim politikama u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Europi, a drugi dio daje prikaz ključnih obilježja nacionalnih sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Publikacija pruža korisne informacije donositeljima politika, istraživačima i znanstvenicima, osobama zaposlenim u dječjim vrtićima te roditeljima djece predškolske dobi.

 

Obuhvat izvješća vrlo je širok te pokriva odgoj i obrazovanje koje pružaju ustanove (centre-based provision) i odgoj i obrazovanje koje pružaju pojedinci u okviru svog doma (home-based provision). U publikaciji se nastoji obuhvatno prikazati javno regulirani odgoj i obrazovanje u javnom i privatnom sektoru u 38 europskih zemalja (43 obrazovanja sustava) koje sudjeluju u programu Erasmus+. Prikazuju se informacije za 28 članica Europske unije te Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

 

Publikaciju možete pronaći klikom na sliku.

 

datum objave: 04.07.2019.