Radionice za pisanje projektnih prijava u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2020. godinu

U svrhu pripreme potencijalnih prijavitelja za novi Poziv na podnošenje prijedloga za programe Erasmus+ u području mladih i Europske snage solidarnosti za 2020. godinu Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira radionice kako bi pomogla potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga. Fokus radionica bit će na praktičnim aspektima pripreme projektnih prijedloga i uključivati rad u manjim skupinama.

 

U pripremi...

 

Za sve upite vezane za program Europske snage solidarnosti možete se obratiti na adresu e-pošte: ess@mobilnost.hr

 

 

Za sve upite vezane za Erasmus+ područje mladih možete se obratiti na adresu e-pošte: mladi@mobilnost.hr.

datum objave: 03.09.2019.