Rok za predaju KA2 projektnih prijava pomaknut na 21.svibnja

Zbog tehničkih problema tijekom predaje prijavnih obrazaca za Erasmus+ Ključnu aktivnost 2 (KA210 i KA220), rok za predaju je pomaknut s 20. svibnja na 21. svibanj do 18 sati po briselskom vremenu.

Produženje roka odnosi se na projektne prijave u sljedećim aktivnostima:

Mala partnerstva

Mala partnerstva u školskom obrazovanju (KA210-SCH)

Mala partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA210-VET)

Mala partnerstva u obrazovanju odraslih (KA210-ADU)

Mala partnerstva u mladima (KA210-YOU)

Suradnička partnerstva

Suradnička partnerstva u školskom obrazovanju (KA220-SCH)

Partnerstva za suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA220-VET)

Suradnička partnerstva u obrazovanju odraslih (KA220-ADU)

Partnerstva za suradnju u visokom obrazovanju (KA220-HED)

Partnerstva za suradnju u mladima (KA220-YOU)

datum objave: 20.05.2021.