HOME / Novosti /
Seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju „Vještine budućnosti – kako usmjeravati studente“ - Poziv na prijavu

Seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju „Vještine budućnosti – kako usmjeravati studente“ - Poziv na prijavu

Događanje:             Seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju

Tema:                     Vještine budućnosti – kako usmjeravati studente

Organizator:            Euroguidance Hrvatska, Europass Hrvatska

Sudionici:                Karijerni savjetnici u visokom obrazovanju

Mjesto održavanja:   Hotel Jezero, Plitvička jezera

Razdoblje održavanja: 4. - 6. studenoga 2019.

Rok za prijavu:         27. rujna 2019., 12 sati

Radni jezici:             hrvatski, engleski

 

Pozivamo Vas da se prijavite na sudjelovanje na seminaru za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju pod nazivom „Vještine budućnosti – kako usmjeravati studente“, u zajedničkoj organizaciji nacionalnih Euroguidance i Europass centara Agencije za mobilnost i programe Europske unije!

 

Euroguidance Hrvatska

Euroguidance Hrvatska europska je mreža je koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja te promicanja europske dimenzije u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj.

 

Europass Hrvatska

Europass je portfelj od pet dokumenata koji pomažu korisnicima da na jasan i transparentan način predstave svoje kvalifikacije, znanja i vještine, i to na način koji je prepoznatljiv i usporediv u cijeloj Europi. Europass životopis i Europass jezičnu putovnicu možete izraditi sami, a preostala tri dokumenta (Europass mobilnost, Europass dopunsku ispravu o studiju i Europass prilog svjedodžbi) izdaju mjerodavne ustanove.

 

Stručna usavršavanja Euroguidance centra u području visokog obrazovanja

Euroguidance centar već četvrtu uzastopnu godinu za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju organizira edukacije i studijske posjete karijernim centrima na vodećim europskim sveučilištima.

Edukacije smo provodili u obliku seminara, radionica i posebnih intenzivnih programa stručnog usavršavanja u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, HR Centrom i stručnjacima iz područja ljudskih resursa na teme relevantne za rad sa studentima: „Razvoj kompetencija za upravljanje karijerom“, „Milenijska generacija - u potrazi za vlastitim uspjehom“, „Career Boot Camp – Train the Trainer“.

Na našim studijskim posjetima promatrali smo rad karijernih centara u Njemačkoj, Češkoj, Irskoj i Danskoj, a na posjetima je sudjelovalo ukupno 20 karijernih savjetnika iz Hrvatske.

 

Seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju „Vještine budućnosti“

Seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju dvodnevni je program stručnog usavršavanja namijenjen djelatnicima karijernih centara koji djeluju u okviru hrvatskih visokih učilišta. Posebni naglasak ovogodišnjeg programa bit će na povezivanju akademske zajednice i poslovnog sektora, te informiranju o mogućnostima integriranja karijernog savjetovanja i učenja o vještinama upravljanja karijerom u sveučilišne studijske programe na temelju hrvatskih i inozemnih iskustava. Seminar će se provoditi kroz ciljane radionice, zadatke, panel rasprave i prezentacije te umrežavanje sa stručnjacima iz prodručja ljudskih resursa.

 

Cilj seminara je produbiti znanje karijernih savjetnika u visokom obrazovanju za pružanje podrške studentima pri njihovom karijernom savjetovanju, razvoju vještina upravljanja karijerom te planiranju karijernog puta i odabiru željenog zanimanja.

 

U dva dana programa sudionici će imati priliku:

 

  • naučiti kako razviti vještine upravljanja karijerom kod studenata te ih kvalitetno pripremiti za izlazak na tržište rada
  • informirati se o mogućnostima integriranja karijernog savjetovanja i učenja o vještinama upravljanja karijerom u sveučilišne studijske programe
  • sudjelovati na radionicama, okruglim stolovima, prezentacijama
  • surađivati sa stručnjacima iz prodručja ljudskih resursa
  • sudjelovati u team building aktivnostima
  • zabaviti se kroz neformalno druženje s kolegama iz akademskog i poslovnog sektora

 

Program događanja bit će dostupan na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Radni jezici seminara su hrvatski i engleski.

 

Financijska potpora

Organizatori u cijelosti pokrivaju kotizaciju, koja uključuje smještaj i najam prostora za održavanje edukacije, sve obroke, potrebne materijale za edukacije te prijevoz od Zagreba do mjesta održavanja programa - polazak iz Zagreba u ponedjeljak, 4. studenoga 2019., a povratak u srijedu, 6. studenoga 2019.

 

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu stručnjaci koji se u Republici Hrvatskoj bave aktivnostima povezanima s profesionalnim usmjeravanjem studenata u okviru karijernih centara na visokim učilištima – primjerice psiholozi, pedagozi i drugi stručnjaci koji provode profesionalno usmjeravanje.

 

Prijaviti se može isključivo putem prijavnog web obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Pored online prijave, sve zainteresirane kandidate molimo da dodatno dostave životopis u Europass formatu na adresu euroguidance@mobilnost.hr. S obzirom da su radni jezici seminara hrvatski i engleski, dio prijave bit će potrebno ispuniti na engleskom jeziku. Rok za kompletnu prijavu je petak,  27. rujna 2019. u 12 sati. Organizator će nakon isteka roka ocijeniti prijave uzimajući u obzir aktivnosti prijavljenog karijernog centra i motivaciju kandidata, te će odabrati najuspješnije kandidate koji će sudjelovati u edukaciji. Svim prijavljenim kandidatima sustav će poslati potvrdu o zaprimanju prijave, a odabrani kandidati primit će obavijest o odobravanju prijave do 11. listopada 2019.

 

Obveze sudionika

Agencija za mobilnost i programe Europske unije s matičnim ustanovama sudionika sklopit će ugovor o dodjeli financijske potpore u svrhu sudjelovanja na seminaru. Sudionici su po završetku edukacije Agenciji dužni podnijeti završno izvješće.

 

Za dodatne informacije obratite nam se na adresu elektroničke pošte euroguidance@mobilnost.hr.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu osobnih podataka koje su ustupili prijavom u svrhu provedbe natječaja. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/.

 

Dokumenti za prijavu:

 

Kontakt:

Mia Trcol

tel  +385 (0)1 5497 898

euroguidance@mobilnost.hr

 

 

datum objave: 17.09.2019.