Tematski sastanak korisnika i Sajam uključivih projekata programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti „U potrazi za uključivanjem i raznolikošću“

Tematski sastanak korisnika programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti ima za cilj inspirirati i osnažiti sudionike za aktivnije djelovanje u području uključivanja osoba s manje mogućnosti. Naglasak je na direktnom uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte, senzibilizaciji javnosti te razvoju uključivog okruženja i/ili politika. Ključno pitanje kojim će se sastanak baviti je „Kako Erasmus+ i Europske snage solidarnosti promiču uključivanje i raznolikost te kakav utjecaj imaju na organizacije i živote osoba s manje mogućnosti?“

 

Sajam uključivih projekata bavit će se pitanjem „Kako organizacije mogu razviti projekte koji u sebi sadrže komponentu uključivanja i raznolikost i tako doprinijeti razvoju uključivog društva?"

Svrha oba događanja jest i osnaživanje organizacija za provedbu kvalitetnih uključivih projekata te produbljivanje spoznaja o osobama s manje mogućnosti i preprekama s kojima se susreću prilikom procesa uključivanja.

 

Vizual za TMM i Sajam uključivih projekata

 

Tematski sastanak korisnika održat će se 10.11.2021., od 10.00 do 13.00 sati na platformi Zoom, dok će se Sajam uključivih projekata održati 11.11.2021. od 10.00 do 13.00 sati na platformi Gather.town.

Tematski sastanak otvoren je isključivo trenutnim korisnicima programa Erasmus + i Europske snage solidarnosti.

 

Rok za prijavu na tematski sastanak je 3.11.2021., putem obrasca: Registracija sudionika na Tematski sastanak „U potrazi za uključivanjem i raznolikošću“.

 

Sajam uključivih projekata otvoren je svima zainteresiranima za provedbu uključivih projekata.

 

Rok za prijavu je 3.11.2021., putem obrasca: Registracija sudionika na Sajam uključivih projekata.

 

Pogledajte program Tematskog sastanka te program Sajma uključivih projekata uz pozivni video.

 

 

 

 

 

datum objave: 25.10.2021.