Više od 200.000 registriranih volontera Europskih snaga solidarnosti

Mladi ljudi diljem Europe zainteresirani su raditi za opće dobro, a to potvrđuje i podatak o više od 200 tisuća registriranih volontera na online platformi Europskih snaga solidarnosti (ESS). Među njima je više od 1400 volontera iz Hrvatske i gotovo 7000 organizacija iz čitave Europe koje su registrirane za provedbu aktivnosti volontiranja, stažiranja i zaposlenja u okviru ovog EU programa.

Na internetskoj platformi ESS-a mladi mogu pretraživati i birati aktivnosti prema vlastitim preferencijama dok istodobno organizacije koje su akreditirane za primanje volontera koriste tu platformu za regrutiranje volontera.

Više od 200.000 registriranih volontera Europskih snaga solidarnosti - Slika 1


Otkad su Europske snage solidarnosti pokrenute 2018. godine do danas su narasle u jednu od vodećih inicijativa EU-a kojom se mladima otvaraju prilike da solidarno pomažu tamo gdje je potrebno i pritom stječu dragocjeno iskustvo koje će im koristiti cijeloga života.

Potreba za solidarnim angažmanom svih dionika u društvu naročito dolazi do izražaja u ovim kriznim vremenima pandemije koronavirusa, kada su mnogi korisnici programa Europskih snaga solidarnosti svoja znanja i vještine stavili na raspolaganje zajednici. Među važnim načelima Europskih snaga solidarnosti svakako su i vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te promicanje poštenog i jednakog društva u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost.

U natječajnoj godini 2019. u sklopu programa Europske snage solidarnosti s korisnicima iz Hrvatske ugovoreno je 58 projekta ukupne vrijednosti 9,25 milijuna kuna. Tijekom 2020.godine hrvatskim je korisnicima na raspolaganju 13,59 milijuna kuna.Pročitajte još:

Grupa Jedni za druge sjajan je primjer ljudske solidarnosti i humanosti u vremenu krize

Erasmus+ korisnici sudjeluju u 3D printanju zaštitnih vizira

Krugovi dobrote u doba koronavirusa


datum objave: 09.04.2020.