Više od 21 tisuće sudionika iz 105 zemalja pratilo Europske dane istraživanja i inovacija

European Research and Innovation Days, vodeće godišnje događanje Europske komisije koje okuplja kreatore politike, istraživače, poduzetnike i građane oko teme budućnosti istraživanja i inovacija u Europi i šire održano je 23. i 24. lipnja u online formatu s više od 21 tisućom prijavljenih sudionika iz 105 zemalja.

 

Glavna tema bila je zelenija, zdravija i digitalnija budućnost za sve u kojoj ključne uloge imaju zajednički rad na istraživanju i inovacijama, program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor Europa, kao i Europski istraživački prostor. U dva dana kreatori politika, istraživači, inovatori, poduzetnici i građani imali su priliku sudjelovati u više od 70 sesija s ciljem oblikovanja istraživačkog i inovacijskog smjera za budućnost.

 

Više od 21 tisuće sudionika iz 105 zemalja pratilo Europske dane istraživanja i inovacija - Slika 1
Nakon Europskih dana istraživanja i inovacija krenula je serija Informativnih dana programa Obzor Europa

 

Mariya Gabriel, europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade rekla je kako su Europski dani istraživanja i inovacija „potaknuli energiju, kreativnost i predanost među svojih 21 000 sudionika, naglašavajući važnost ulaganja u istraživanje i inovacije širom Europe“ i dodala da je suradnja ključ stvarne promjene u životu Europljana i društva u cjelini.

 

Neki od zaključaka na teme o tome kako znanost i istraživanje mogu pomoći u aktualnim i budućim izazovima

 

  • Istraživanje i inovacije ubrzavaju zelene i digitalne tranzicije koje su ključni pokretači ekološke, socijalne i ekonomske transformacije naših društava i gospodarstava;
  • Gradovi i građani igraju presudnu ulogu kada je riječ o provedbi ambicioznih ciljeva misija Europske unije za pomoć u izgradnji zelene i digitalne budućnosti;
  • Suradnja na globalnoj razini kroz razmjenu podataka o znanstvenim i društvenim istraživanjima presudna je za pronalaženje rješenja za pandemiju koronavirusa;
  • Europska strategija za sveučilišta premošćivat će obrazovanje, istraživanje, inovacije i usluge prema društvu, ubrzavajući ostvarenje Europskog prostora obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora;
  • Europska unija, nacionalne vlade i ostali dionici morat će surađivati na pokretanju novog Europskog istraživačkog prostora, dajući prioritet ulaganjima za rješavanje izazova s kojima se Europa suočava.

 

Ne propustite istražiti Europsku izložbu istraživanja i inovacija s više od 100 projekata financiranih sredstvima EU s ciljem izgradnje Europe u kojoj svi želimo živjeti.

 

Više možete pronaći na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Nakon Europskih dana istraživanja i inovacija krenuo je cijeli niz Informativnih dana programa Obzor Europa.

Informativni dani su namijenjeni istraživačima i znanstvenicima, visokim učilištima, znanstvenim institutima, organizacijama iz privatnog sektora te drugim društveno-ekonomskim akterima koji su zainteresirani za prijavu projekata unutar programa Obzor Europa.

datum objave: 25.06.2021.