Mladi

Udruga studentski informativni kutak

Radi se o projektu kojeg je pokrenula grupa mladih, na čelu s dva studenta Fakulteta Elektrotehnike i inženjerstva, a rezultirala je pokretanjem studentske mrežne stranica koja nudi važne informacije za tu populaciju – oglase, ponude za posao, profile studentskih organizacija, informacije vezane uz projekte, stipendije, staž, mogućnosti studiranja u inozemstvu itd.

 

Stranica omogućuje studentima postavljanje i preuzimanje materijala kao što su materijali s predavanja, dodatni materijali za učenje i sl. Dodana vrijednost projekta jest i uključivanje novih suradnika - volontera (njih čak 136!) u izradu i održavanje mrežne stranice, čime je stranica stalno osvježivana i obogaćivana novim idejama, a suradnici na razvoju svojih organizacijskih i komunikacijskih vještina, zabilježenih u dokumentu Youthpass.

 

Projekt je izvrsno financijski i organizacijski proveden i praćen (praćenje aktivnosti putem organizacijske tablice, motivacija suradnika, mjesečne nagrade, uključivanje osobe s invaliditetom…), te je postigao izniman diseminacijski učinak i veliku vidljivost zahvaljujući uspješnoj medijskoj kampanji koja je rezultirala i partnerstvom  s glavnim studentskim organizacijama te zastupljenošću u medijima relevantnim za ciljanu populaciju.

 

Broj projekta jest HR-12-E27-2013-R1.

Outward Bound Croatia (OBC)

Radi se o razmjeni mladih iz 5 europskih država na temu zaštite okoliša u Europi, što je uključilo učenje o zaštićenim područjima Europe, važnosti prirodnih resursa u gradovima, održivim prijevoznim sredstvima i sportu kao načinu razvoja zdravog životnog stila.

 

Za vrijeme trajanja projekta sudionici su kroz diskusije, radionice, prezentacije, aktivnosti dijeljenja, te aktivnosti na otvorenom razvijali svoje vještine ne samo u stručnom području zaštite okoliša, već i u amaterskom sportu; osmislili su i razvili projekte koje će provesti u svojim lokalnim zajednicama, potaknuli svoje društvene, građanske, i poduzetničke ideje i kompetencije,  uvježbavali komunikaciju na stranim jezicima te interkulturni dijalog.

 

Naročita važnost projekta leži u činjenici da su mladi po  povratku u svoje lokalne zajednice zaista i proveli projekte osmišljene tijekom ove razmjene mladih te time stečeno znanje primijenili u novoj sredini. Osim toga, time su sudionici ove razmjene mladih postali aktivni građani u svojoj lokalnoj sredini, što je  istovremeno osiguralo i veći učinak projekta te njegovu održivost.

 

Broj projekta jest 2014-1-HR01-KA105-000297 a više o njemu potražite na stranici udruge.

Volim Volontirati – Vo Vo

Radi se projektu koji je uključio osobe koje aktivno rade s mladima i kreativni su članovi društva, a već su aktivno uključeni u pitanja diskriminacije u radu s mladima. Tijekom projekta razvili su učinkovitu društenu kampanju usmjerenu na promociju društvene uključenosti, te podizanje svijesti o postojanju predsrasuda i diskriminacije u radu s mladima (na temelju roda, religije, etničke pripadnosti, dobi, kulturnih razlika itd.). Organizirane su brojne diseminacijske aktivnosti, primjerice lokalne radionice I aktivnosti na otvorenom, javna događanja, flash mob ispred studentskog centra u Zagrebu, te završno događanje.

 

Projekt je imao snažan učinok na lokalne zajednice, te je toliko inspirirao sudionike da su pokrenuli nove orgranizacije za mlade te predviđaju i nove projekte.

 

Broj projekta jest 2014-3-HR01-KA105-012440  a više o njemu potražite na stranici udruge.

PRONI Centar za socijalno podučavanje - Aktivni za zajednicu

Projektom je uspostavljen stukturirani dijalog između mladih, Savjeta mladih, odgovornih institucija i dionika odgovornih za stvaranje i provedbu politika za mlade grada Siska.

 

U okviru projekta više od 600 mladih osoba izrazilo je svoje mišljenje o potrebama mladih I njihovim prioritetima, što je kasnije korišteno pri izradi akcijskog plana s prioritetima i mjerama za potrebe mladih, što je pak poslužilo kao osnova za službeni dokument – Lokalni program za mlade grada Siska.

Lokalni program uvelike je utjecao na kvalitetu života mladih i njihovo aktivno uključivanje u društvo.

 

Broj projekta jest 2014-1-HR01-KA347-007121, a više o njemu potražite na stranici udruge.

CARPE DIEM – Informiraj i volontiraj

U okviru ovog projekta udruga Carpe Diem ugostila je volonterku iz Francuske na 11 mjeseci.  Volonterka je bila iznimno aktivno uključena u lokalnu zajednicu – volontirala je u karlovačkom centru za informiranje mladih gdje je pomagala u traženju mogućnosti za mlade, organizirala je događaje u okviru mreže Eurodesk, pisala je članke za Europski portal za mlade, promovirala Europsku volontersku službu u Karlovačkoj županiji, radila na provedbi projekata u okviru centra za informiranje mladih, te razvijala vlastite projekte, a jedan od njih uključivao je i podučavanje francuskog jezika lokalnim stanovnicima. Poduka je obuhvatila više od 200 osoba, a dovela je do toga da je volonterka prepoznala poučavanje francuskog jezika kao svoj životni poziv. Po povratku u Francusku upisala je diplomski studij Poučavanje francuskog kao stranog jezika.

 

Projekt je odličan primjer uspješne pripreme I provedbe projekta u njegovoj cijelosti; a naročito je važno istaknuti natprosječno kvalitetne strukture potpore volonterima – mentora i supervizora.

 

Broj projekta jest 2014-2-HR01-KA105-007105, a više o njemu potražite na stranici udruge.

Projekt Eko Centra Latinovac

U okviru aktivnosti Europske volonterske službe projekt „Sustainable Permacultural Educational Camp and Intercultural Adventure in Latinovac“ – S.P.E.C.I.A.L. ugostio je petnaest volontera u maloj zajednici u selu Latinovac u Požeško-slavonskoj županiji.

 

Volonteri iz Češke, Latvije, Litve, Mađarske, Makedonije, Portugala i Srbije sudjeluju u kratkoročnoj volonterskoj službi u trajanju od dva mjeseca, dok cijeli projekt traje osam mjeseci.

 

Cilj projekta je podići životni standard ruralne zajednice, promicati održivi rast i poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva te osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje promičući pritom mobilnost mladih, raznolikost i interkulturalnost.

Tijekom boravka u Eko Centru Latinovac mladi volonteri naučili su mnogo o permakulturi, održavali vrtove, pružali pomoć stanovnicima, sudjelovali u organizaciji ljetnih kampova za školarce te permakulturne konvergencije.

Pogledajte sami!

Centar tehničke kulture Rijeka

Centar tehničke kulture Rijeka u periodu od studenog 2014. do studenog 2016. proveo je projekt strateškog partnerstva u kojeg su bile uključene organizacije iz šest europskih zemalja: Turska, Litva, Latvija, Italija, Grčka i Hrvatska.

 

Projekt je na inovativan način pridonio rješavanju gorućeg problema nezaposlenosti  mladih na dvije razine: istraživanjem o provedbi Digitalne agende u uključenim partnerskim zemljama na temelju kojeg su izrađene i preporuke namijenjene donositeljima odluka vezane za njezinu daljnju implementaciju te izradom sedam obrazovnih modula namijenjenih podizanju digitalne pismenosti.

 

Detaljnije informacije o projektu Generation0101 (2014-1-HR01-KA205-007214) možete pronaći na mrežnim stranicama projekta te na Diseminacijskoj platformi projektnih rezultata.

 

Kao potvrda uspješnosti provedenog projekta govori i priznanje kojim je projekt Generation0101 proglašen najboljim suradničkim projektom unutar mreže All Digital.

Ovdje možete pročitati više o priznanju.