Popis organizacija koje rade s mladima i za mlade

Daruvar

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar

Kontakt: Dubravko Šopar, tel. +385 98 953 7002

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: motivirani mladi ljudi koji žele usavršiti svoje vještine i kompetencije, susretljivi, tolerantni, spremni dijeliti svoje znanje i spremni sudjelovati u dijeljenju i širenju rezultata projekta.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

Gračac

Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma

Kontakt: Silvestar Petrov

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Okoliš i klimatske promjene, Etika, religija i filozofija (uključujući međureligijski dijalog), Kreativnost i kultura, Postizanje dijaloga s donositeljima odluka u politikama za mlade

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: podržavamo i potičemo razvoj vještina osoba koje rade s mladima i mladih razvijanjem programa neformalne edukacije, stvaranjem prilika za dijalog i razmjenu znanja.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

 

Karlovac

Avadhuta - udruga za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života

Kontakt: Domagoj Tkalčec, tel. +385 91 3490 732

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Poduzetničko učenje - poduzetničko obrazovanje, Zdravlje i zdravi stilovi života

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: osobe 16-65

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

 

CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih

Kontakt: Sandra Pavlović, tel. +385 47 422 347 / +385 91 422 3472

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Pitanja tržišta rada koja uključuju profesionalno usmjeravanje / nezaposlenost mladih, Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi u dobi od 15 do 30 godina starosti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

Kuterevo

Velebitska udruga Kuterevo

Kontakt: Josipa Rončević, tel. +385 91 583 5412

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Okoliš i klimatske promjene

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: volonteri za Europske snage solidarnosti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Europska volonterska služba, Strateška partnerstva u području mladih

Labin

Udruga za mlade Alfa Albona

Kontakt: Jelena Batelić, tel. +385 52 885 003

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi i mladi s manje mogućnosti u dobi od 18 do 30 godina

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba, Strateška partnerstva u području mladih, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

Latinovac

Eko Centar Latinovac

Kontakt: Ayla CarazoMaja Janković, tel. +385 34 221 583

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Zdravlje i zdravi stilovi života

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: djeca (opća populacija), manjine općenito, mladi (opća populacija), ruralno stanovništvo, volonteri, građani (opća populacija), mali i srednji poduzetnici, roditelji, sportaši, studenti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba, Transnacionalne inicijative mladih

Lepoglava

Nezavisna udruga mladih

Kontakt: Marko Oskoruš, tel. +385 97 623 9589

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mlada osoba otvorena za nova znanja i iskustva, bez predrasuda, komunikativna...

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

Ludbreg

Ludbreška udruga mladih entuzijasta (LUMEN)

Kontakt: Igor Dobec, +385 99 723 7667

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje,
Okoliš i klimatske promjene

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi, mladi s manje mogućnosti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

Murter

Udruga Argonauta

Kontakt: Ivona Jadrić, tel. +385 22 434 827

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Okoliš i klimatske promjene, Ruralni razvoj i urbanizacija, Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: interes i motivacija za temu predloženog projekta mobilnosti.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

Novi Marof

Mladi za Marof

Kontakt: Dario Žmegač, tel. +385 98 922 7200

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mlade osobe iz ruralnih krajeva.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

Opatija

Udruga Žmergo

Kontakt: Marin Sušanj, +385 51 271 459

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Okoliš i klimatske promjene

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi volonteri, ekolozi, aktivisti, pedagozi, učitelji, kreativci... svi željni aktivnog uključivanja u zajednicu

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

Osijek

Interaktiva

Kontakt: Dolores Miličić, tel. +385 91 751 2810

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija, Međunarodna suradnja, međunarodni odnosi, razvojna suradnja

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi, volonteri, mladi sa smanjenim mogućnostima

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

 

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Kontakt: Sanja Vuković-Čović, tel. +385 31 207 428

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, ICT - nove tehnologije - digitalne kompetencije, Kreativnost i kultura, Novi inovativni kurikulumi / obrazovne metode / razvoj tečajeva

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi 15-30, voditelji rada s mladima, treneri

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

 

Volonterski centar Osijek

Kontakt: Mirta Kovačević, tel. +385 31 211 306

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Integracija izbjeglica/migranata/tražitelja azila, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: Mladi koji žele biti aktivni u zajednici, spremni su na učenje i motivirani primijenjivati stečena znanja i širiti iskustva, otvoreni za različitost, promoviraju solidarnost, humanost, nenasilje.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba

Ozalj

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Kontakt: Martina Marušić Britvec, tel. +385 47 731 400 (kućni 112)

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Ruralni razvoj i urbanizacija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi 15-30 godina i osobe koje rade s mladima s ruralnog područja

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

Petrinja

Udruga IKS

Kontakt: Gordana Paton, +385 44 814 562

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: djeca i mladi od 13 do 30 godina, predstavnici neprofitnog sektora, obrazovnih ustanova i ustanova u socijalnoj skrbi i drugi ključni dionici koji rade na razvoju zajednice i razvoju demokracije.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba,
Strateška partnerstva u području mladih

Pula

Savez udruga Rojca

Kontakt: Danijela Poropat, tel. +385 91 207 7577

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Međunarodna suradnja, međunarodni odnosi, razvojna suradnja,
Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi koji žele učiti i sudjelovati u provedbi kulturnih događanja, projektima u zajednici s građanima,  podizanju vidljivosti pomoću komunikacijskih tehnologija i su-kreirati programe za mlade 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba

 

Udruga ZUM

Kontakt: Zorica Višković, tel. +385 098 167 3494

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade). Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Postizanje dijaloga s donositeljima odluka u politikama za mlade

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: Opća populacija mladih od 16 do 30 godina; volonteri; studenti; nezaposleni mladi koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

Rijeka

Centar tehničke kulture Rijeka

Kontakt: Hana Galogaža, tel. +385 51 320 280

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Pitanja tržišta rada koja uključuju profesionalno usmjeravanje / nezaposlenost mladih, ICT - nove tehnologije - digitalne kompetencije

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: djeca, učenici, mladi, zaposleni, nezaposleni, osobe s invaliditetom, NEET-ovci, studenti 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Mobilnost osoba koje rade s mladima, Strateška partnerstva u području mladih

 

Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI

Kontakt: Zoran Stevanović, tel. +385 51 320 777

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Kreativnost i kultura, Borba protiv diskriminacije i netolerancije, protiv upotrebe droga / dopinga, namještanja utakmica, nasilja u sportu

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: motivirani, proaktivni i kreativni mladi otvorenog uma bez obzira na spol, rod, dob, rasu, nacionalnost i vjeroispovijest, željni aktivnog sudjelovanja i pokretanja pozitivnih društvenih promjena. 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba,
Strateška partnerstva u području mladih

 

Udruga za razvoj civilnog društva “EU korak”

Kontakt: Natali Iskra, tel. +385 91 22 33 421 / +385 51 632 630

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Potpora nacionalnim i drugim manjinama,
Međunarodna suradnja, međunarodni odnosi, razvojna suradnja, Regionalna dimenzija i suradnja

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: Pripadnik slovenske nacionalne manjine i osoba aktivna na području regionalnog razvoja 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih

 

Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke “Riječki sportski savez”

Kontakt: Verica Mance, tel. +385 98 491 882

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Sport, Podrška mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, Održivo financiranje u sportu, dvojna karijera sportaša, dobro upravljanje u sportu,
Zaštita sportaša od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti kroz poboljšanje uvjeta treninga i natjecanja, Borba protiv diskriminacije i netolerancije, protiv upotrebe droga / dopinga, namještanja utakmica, nasilja u sportu

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: Mladi sportaši ili rekreativci, treneri, voditelji mladih, osobe koje
rade s mladima.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

Samobor

Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor

Kontakt: Romina Galović, tel. +385 95 213 1411

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Ključne kompetencije (uključujući matematiku i pismenost) - osnovne vještine, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi u dobi od 18 do 25 godina, s izraženim interesima u područjima zdravog načina života i sporta te aktivnog građanstva. Posebna prednost daje se sudjelovanju mladih sa smanjenim mogućnostima.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba,
Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

Slavonski Brod

Udruga Enas

Kontakt: Ivan Tomasić

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Uključivanje – pravednost i jednakost, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Pitanja tržišta rada koja uključuju profesionalno usmjeravanje / nezaposlenost mladih

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: motivirani mladi ljudi koji žele usavršiti svoje vještine i kompetencije, susretljivi, tolerantni, spremni dijeliti svoje znanje i spremni sudjelovati u dijeljenju i širenju rezultata projekta.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Strateška partnerstva u području mladih, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

Split

Klub mladih Split

Kontakt: Romana Ban, tel. +385 91 169 5636

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje, Poduzetničko učenje - poduzetničko obrazovanje, Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Strateška partnerstva u području mladih

 

Odred izviđača pomoraca Posejdon

Kontakt: Igor Spetič, tel. +385 91 286 1912

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Zdravlje i zdravi stilovi života,EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mlade osobe od 13 do 30 godina starosti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Strateška partnerstva u području mladih

 

Udruga za pomoć mladima HELP – Split

Kontakt: Nevenka Mardešić, tel. +385 21 346 664

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba,
Strateška partnerstva u području mladih

Šibenik

Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji”

Kontakt: Matej Matić, tel. +385 22 212 834

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mlade i nezaposlene osobe starosti od 18 - 30 godina koje žele steći iskustvo kako bi si povećale šanse na tržištu rada.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Europska volonterska služba, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

Vodnjan

Udruga ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana

Kontakt: Dino Babić, tel. +385 99 251 1173

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Ruralni razvoj i urbanizacija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: s područjem djelovanja naše organizacije najbolje korespondira profil osoba koje zanima održivi razvoj, kultura, inovativna i ekološka agrikultura, njegovanje lokalnog identiteta, rad s životinjama.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba, Strateška partnerstva u području mladih

 

INFORMO – udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja

Kontakt: Tamara Gobo, tel. +385 91 388 8830

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Poduzetništvo, industrija te mala i srednja poduzeća

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: s područjem djelovanja organizacije najbolje korespondiraju profili osoba koje se bave komunikacijom, provedbom edukacija, treninga i istraživanja, poduzetništvom, mladima, te održivim razvojem.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba, Strateška partnerstva u području mladih

Vrginmost

Suncokret Centar za razvoj zajednice /Suncokret Center for Community Development

Kontakt: Predrag Mraović, tel. +385 44 881 523

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Unaprjeđenje socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i sudjelovanja u sportu

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: kreativna mlada osoba koja se želi uključiti u projekte u ruralnoj zajednici

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Europska volonterska služba

Zabok

Mreža udruga Zagor

Kontakt: Nikolina Bertol, tel. +385 91 222 6350

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Kreativnost i kultura,
Postizanje dijaloga s donositeljima odluka u politikama za mlade

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi od 15-30 godina starosti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

Zagreb

Europski put

Kontakt: Alen Serdar, tel. +385 91 4444 580

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Kreativnost i kultura, Sport

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: kreativni mladi i zainteresirani ljudi za erasmus + program od 18-30 godina

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih

 

Forum za slobodu odgoja

Kontakt: Mario Bajkuša, tel. +385 1 4663 503

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
Uključivanje – pravednost i jednakost, Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: odgojno-obrazovni djelatnici, mlade osobe i učenici

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Mobilnost osoba koje rade s mladima, Strateška partnerstva u području mladih

 

Hrvatska škola Outward Bound

Kontakt: Lana Novosel, tel. +385 91 422 22 74

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Zdravlje i zdravi stilovi života

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi opće populacije u dobi od 13-30 godina, mladi smanjenih mogućnosti i osobe koje rade s mladima 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

 

iDEMO Institut za demokraciju

Kontakt: Simona Goldstein, tel. +385 91 385 3335

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Uključivanje – pravednost i jednakost,
Međunarodna suradnja, međunarodni odnosi, razvojna suradnja,
Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: druge udruge, nacionalne manjine, marginalizirane skupine općenito 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima

 

Jablani

Kontakt: Vesna Starešinić

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Zdravlje i zdravi stilovi života, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi 13-19. 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih

 

Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Kontakt: Tihana PandlRamona Rafajec, tel. +385 95 311 3311

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Uključivanje – pravednost i jednakost, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Zdravlje i zdravi stilovi života

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi u nepovoljnom položaju, mladi otvoreni za promicanje prava marginaliziranih skupina

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba

 

Life Potential

Kontakt

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Pitanja tržišta rada koja uključuju profesionalno usmjeravanje / nezaposlenost mladih, Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje, Poduzetničko učenje - poduzetničko obrazovanje, Zdravlje i zdravi stilovi života, Novi inovativni kurikulumi / obrazovne metode / razvoj tečajeva

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: Life Potential organizacija provodi projekte edukacije i osobnog razvoja sa mladima, od 18 do 35 godina u prosjeku. Osposobljavamo studente, mlade nezaposlene i mlade profesionalce.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

 

Mreža mladih Hrvatske

Kontakt: Sven Janovski, tel. +385 1 457 3937

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Uključivanje – pravednost i jednakost, Postizanje dijaloga s donositeljima odluka u politikama za mlade

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi/e aktivisti/ice

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Strateška partnerstva u području mladih, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

 

O.A.ZA – Održiva Alternativa ZAjednici

Kontakt: Andrea Rutnik, tel. +385 1 5503 010

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
Pitanja tržišta rada koja uključuju profesionalno usmjeravanje / nezaposlenost mladih, Okoliš i klimatske promjene

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi od 18 do 30 godina koji žele promjenu u životu s ciljem preuzimanja odgovornosti za održivi razvoj društva.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba, Transnacionalne inicijative mladih, Strateška partnerstva u području mladih

 

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj

Kontakt: Zrinka Suk, tel. +385 98 372 964

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
ICT - nove tehnologije - digitalne kompetencije, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija, Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi od 13-30

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Europska volonterska služba

 

Platypus

Kontakt: Ivan Grguric, tel. +385 95 107 1981

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Uključivanje – pravednost i jednakost,
Problemi migranata, Ravnopravnost spolova / jednake mogućnosti

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: marginalizirane grupe - prvenstveno LGBTI i izbjeglice; plus mladi iz "mainstream" društva koji kroz zajedničke aktivnosti žele naučiti više o problemima marginaliziranih grupa.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih, 
Europska volonterska služba

 

RNV

Kontakt: David D. Orlović

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Uključivanje – pravednost i jednakost, Potpora nacionalnim i drugim manjinama

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mlade osobe otvorene prema različitosti

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba

 

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Kontakt: Danijel Bićanić, tel. +385 1 670 1224

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Pitanja tržišta rada koja uključuju profesionalno usmjeravanje / nezaposlenost mladih, Napuštanje školovanja / borba protiv neuspjeha u obrazovanju

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: NEET skupina, mladi u potrebi za cjeloživotnim učenjem i profeisonalnim usmjeravanjem, osobe i organizacije koje rade s mladima 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Strateška partnerstva u području mladih

 

Softball Klub Princ

Kontakt: Petra Čizmić Pokrajac, tel. +385 91 519 8900

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Sport, Podrška mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija,
Unaprjeđenje socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i sudjelovanja u sportu

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: osoba koja je povezana sa sportom.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Europska volonterska služba

 

Svjetski savez mladih Hrvatska

Kontakt telefon: +385 92 502 5176

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Kreativnost i kultura, Postizanje dijaloga s donositeljima odluka u politikama za mlade

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: proaktivna osoba, motivirana za djelovanje i stvaranje promjena u društvu

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba,
Transnacionalne inicijative mladih, Dijalog s mladima - sastanci mladih i donositelja odluka

 

Syncro Synergy Croatia

Kontakt: Matea Klasić, tel. +385 99 523 6930

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi (između 18 - 30 godina) te osobe koje rade s mladima koji žele se razvijati u osobnom i profesionalnom području izvan formalnog obrazovanja.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

 

Udruga Amazonas

Kontakt: Iva Zelić, tel. +385 98 914 2825

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Uključivanje – pravednost i jednakost, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Kreativnost i kultura, Sport

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi koje zanima socijalno uključivanje osoba u nepovoljnijem položaju u društvo, zainteresirani za brazilsku kulturu te mladi koji žele vidjeti kako sport može biti alat za povezivanje različitosti 

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Europska volonterska služba

 

Udruga Volim Volontirati – Vovo

Kontakt: Mia Mardešić

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
Interkulturno / međugeneracijsko obrazovanje i (cjeloživotno) učenje,
ICT - nove tehnologije - digitalne kompetencije, EU građanstvo, EU osvješćivanje i demokracija

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi - opća populacija

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba,
Strateška partnerstva u području mladih

 

Urbana mladež

Kontakt: Roberto Mesir, tel. +385 91 198 7510

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti,
Poduzetničko učenje - poduzetničko obrazovanje, ICT - nove tehnologije - digitalne kompetencije, Kreativnost i kultura

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: Mladi od 17 do 30 godina. Volonteri zainteresirani za ples, multimediju, poduzetništvo, marketing, PR.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima, Europska volonterska služba

 

Zagreb – Sesvete

Krila – terapijsko jahanje

Kontakt: Lidija Samac, tel. +385 91 234 2313

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Mladi (sudjelovanje, rad s mladima, politike za mlade), Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Napuštanje školovanja / borba protiv neuspjeha u obrazovanju, Potpora osobama s invaliditetom - posebne potrebe

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi od 18 do 30 godina

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Europska volonterska služba

Županja

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja

Kontakt: Jelena Bjelić Raonić, tel. +385 32 831 607

 

Područja u kojima djeluje organizacija: Promicanje volonterizma i volonterskih aktivnosti, Uključivanje – pravednost i jednakost, Sudjelovanje osoba u nepovoljnijem položaju, Potpora osobama s invaliditetom - posebne potrebe

 

Profil sudionika koji najbolje korespondira s područjem djelovanja organizacije: mladi u dobi od 13 do 30 godina i/ili osobe koje rade s mladima, bez obzira na prethodno iskustvo.

 

Projekti mobilnosti u kojima organizacija najčešće sudjeluje: Razmjene mladih,
Mobilnost osoba koje rade s mladima